Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

32-metrowy radioteleskop w CA lepiej zintegrowany z siecią VLBI

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Paweł Wolak

Centrum Astronomii otrzymało środki w kwocie 1 mln 599 tys. zł na modernizację aparatury umożliwiającej prowadzenie obserwacji 32-metrowym radioteleskopem metodą interferometrii wielkobazowej. Modernizacja ta ma na celu zapewnienie zgodności z najnowszym standardem tej metody, który zacznie obowiązywać wszystkie europejskie obserwatoria radioastronomiczne od 2019 r. Finansowanie pochodzi z konkursowego programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „Zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą".

Metoda interferometrii wielkobazowej (Very Long Baseline Interferometry, VLBI) pozwala radykalnie poprawiać rozdzielczość obserwacji radioastronomicznych poprzez łączenie radioteleskopów w sieć tak, aby pary elementów owej sieci działały jako interferometry. W 2019 r. we wszystkich obserwatoriach radioastronomicznych w Europie pracujących w sieci VLBI wdrożona zostanie zmiana standardu metody obserwacji polegająca na podwyższeniu prędkości akwizycji danych najpierw do 2 Gb/s a następnie do 4 Gb/s. Obecnie 32-metrowy radioteleskop Centrum Astronomii, na którym badania naukowe metodą VLBI uprawiane są od ponad 20 lat, jest w stanie gromadzić dane z prędkością tylko 1 Gb/s. Aby przejść na standard 2 Gb/s a tym bardziej 4 Gb/s, potrzebny jest zakup nowego systemu akwizycji danych VLBI oraz kilku niezbędnych jednostek aparatury pomiarowej. Otrzymane z MNiSW środki pozwolą na zapewnienie kompatybilności toruńskiego 32-metrowego radioteleskopu z pozostałymi radioteleskopami sieci, a dzięki temu umożliwią dalszy udział naszego radioteleskopu w międzynarodowej współpracy w ramach VLBI.

pozostałe wiadomości