KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Nagrody dla młodych naukowców

Zdjęcie ilustracyjne
fot. naukawpolsce.pl

Lek. wet. Magdalena Kulus i dr hab. Katharina Boguslawski otrzymały Nagrodę Naukową Oddziału PAN w Gdańsku dla Młodych Naukowców. W gronie wyróżnionych znalazł się także mgr inż. Rafał Szczepański z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Wyróżnienie to jest przyznawane za oryginalne osiągnięcie badawcze, które zostało opublikowane w 2019 roku. Nagroda przyznawana jest równorzędnie pięciu Laureatom w następujących zakresach: 1) nauk humanistycznych i społecznych, 2) nauk biologicznych i rolniczych, 3) nauk ścisłych i nauk o Ziemi, 4) nauk technicznych, 5) nauk medycznych, którzy pracują w instytucjach naukowych w województwach kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim. W każdej dziedzinie wyłoniono także dwoje badaczy, którzy otrzymali wyróżnienia. Wśród naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika nagrodę otrzymali:

  • lek. wet. Magdalena Kulus z Katedry Chirurgii Weterynaryjnej Instytutu Medycyny Weterynaryjnej za pracę pt.: New molecular markers involved in regulation of ovarian granulosa cell morphogenesis, development and differentiation during short-term primary in vitro culture-transcriptomic and histochemical study based on ovaries and individual separated follicles.” opublikowaną w "International Journal of Molecular Sciences". Nagroda została przyznana w dziedzinie nauk biologicznych i rolniczych.
  • dr hab. Katharina Boguslawski z Katedry Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki za publikację Targeting Doubly Excited States with Equation of Motion Coupled Cluster Theory Restricted to Double Excitations opublikowaną w Journal of chemical theory and computation. Nagroda została przyznana w dziedzinie nauk ścisłych i o Ziemi.
  • mgr inż. Rafał Szczepański z Katedry Automatyki i Systemów Pomiarowych Instytutu Nauk Technicznych otrzymał wyróżnienie w zakresie nauk technicznych za publikację Adaptive state feedback speed controller for PMSM based on Artificial Bee Colony algorithm w "Applied Soft Computing".

Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości