KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pół wieku Sympozjum Fizyki Matematycznej

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Instytut Fizyki UMK będzie w dniach 21-24 czerwca 2018 r. gościć uczestników wyjątkowego wydarzenia: jubileuszowego 50. Sympozjum Fizyki Matematycznej. Zainicjowana przez prof. Romana S. Ingardena konferencja naukowa od pół wieku przyciąga uwagę fizyków z całego świata i stała się znakiem rozpoznawczym toruńskiej szkoły fizyki matematycznej. Doroczne Sympozjum odbywa się nieprzerwanie od 1969 r.

Warto podkreślić, że jest to najstarsza, cykliczna konferencja organizowana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W swej dyscyplinie tematycznej należy jednocześnie do najstarszych cyklicznych imprez naukowych, tak w Europie, jak i w skali całego świata. Przez lata toruńska konferencja stanowiła prestiżowe forum wymiany naukowej między fizykami polskimi i naukowcami nie tylko z krajów europejskich, lecz także m.in. z Rosji, USA, Kanady, Meksyku, Argentyny, Chile, Japonii, Singapuru, Arabii Saudyjskiej i Republiki Południowej Afryki. Wśród gości Sympozjum odwiedzających Toruń znalazło się wielu znanych, najwybitniejszych w skali światowej fizyków i matematyków, takich jak między innymi: Yuri M. Berezanski (Kijów), Giulio Casati (Milano), Heinz-Dietrich Doebner (Clausthal), Artur Ekert (Oxford), Göran Lidblad, Jan Łopuszański (Wrocław), Krzysztof Maurin (Warszawa), Masanori Ohya (Tokio), Roger Penrose (Oxford), Felix A. Pirani (Londyn), Jerzy Rayski (Kraków), Jan Rzewuski (Wrocław), Raymond F. Streater (Londyn), George Sudarshan (Austin), Floris Takens (Groningen), Andrzej Trautman (Warszawa), Armin Uhlmann (Leipzig), Veeravalli S. Varadarajan (Los Angeles), Stanisław L. Woronowicz (Warszawa). W tym roku organizatorzy spodziewają się udziału w jubileuszowej odsłonie Sympozjum 110 naukowców, w tym 60 z zagranicy. 50. edycja Sympozjum rozpocznie się w czwartek 21 czerwca i potrwa do niedzieli 24 czerwca 2018 r. Obrady będą miały miejsce w Instytucie Aleksandra Jabłońskiego (ul. Grudziądzka 5), siedzibie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu.

Tematyka Sympozjum dotyczy przede wszystkim matema­tycznych podstaw współczesnych teorii fizycznych. Jednak w ostatniej dekadzie, w odpowiedzi na ogólnoświatowy wzrost zainteresowania rozwojem tzw. technologii kwantowych, program wydarzenia dotyczy zagadnień kwantowej teorii informacji i matema­tycznych aspektów teorii kwantowych układów otwartych. Organizatorzy Sympozjum szczególną uwagę przykładają do rozwoju naukowego doktorantów, studentów i młodych pracowników naukowych. Dlatego wzorem lat ubiegłych planowane jest dofinansowanie udziału w Sympozjum 20 młodych naukowców i studentów, wyłonionych w drodze konkursu zgłoszonych przez nich prezentacji wyników badawczych.

Sympozjum Fizyki Matematycznej historycznie powiązane jest z powstaniem i rozwojem dwóch szeroko znanych, recenzowanych międzynarodowych czasopism matematyczno-fizycznych, Reports on Mathematical Physics (ROMP), www.romp.pl, powołanego w roku 1970, oraz Open Systems & Information Dynamics (OSID), www.osid.org.pl, powstałego w roku 1993. Obydwa pisma redagowane są w Zakładzie Fizyki Matematycznej UMK, a wydawane odpowiednio przez PWN w koedycji z koncernem Elsevier (ROMP) oraz przez World Scientific Publishers (OSID). Pisma te są wysoko cenione w swojej branży i od lat znajdują się na liście filadelfijskiej. Wskaźnik liczby cytowań, czyli tzw. impact factor pisma OSID osiągnął w roku 2016 wartość 1,562, natomiast pisma ROMP — 0,604. Są to bardzo wysokie wskaźniki w grupie czasopism o charakterze matematyczno-teoretycznym.

Od kilku lat aktywnym współorganizatorem Sympozjum Fizyki Matematycznej na UMK jest Fundacja Aleksandra Jabłońskiego.

Więcej informacji (w języku angielskim)

Sympozjum finansowane jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na działalność upowszechniającą naukę, projekt 865/P-DUN/2018 oraz przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

pozostałe wiadomości