Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Kolokwium Czwartkowe

Zdjęcie ilustracyjne

14 czerwca 2018 o godzinie 12:30 w sali audytoryjnej COK w Instytucie Fizyki UMK prof. dr hab. Jarosław Meller (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej) wygłosi wykład pt. „O genomice i perspektywach medycyny precyzyjnej”.

Streszczenie: 

Rewolucyjne postępy w technologiach sekwencjonowania DNA oraz innych metodach charakteryzowania układów biologicznych, w połączeniu z rozwojem farmakologii oraz inżynierii biomedycznej (włączając edytowanie DNA), umożliwiły dramatyczne rozszerzenie spektrum opcji terapeutycznych, które coraz bardziej optymalizowane są pod kątem indywidualnych pacjentów w oparciu o molekularne profile stanów chorobowych. Startując od przeglądu 'personalized precision medicine' oraz przykładów jej użycia z ostatnich lat i miesięcy, referat niniejszy skupi się na projekcie LINCS, którego celem jest zbudowanie referencyjnych baz profili ekspresji genów i białek w odpowiedzi na zaburzenia genetyczne ('gene knock-downs') oraz chemiczne ('small drug-like molecules'), z zastosowaniami między innymi do charakteryzowania i leczenia stanów chorobowych, włączając indywidualne nowotwory, choroby neurologiczne, czy zaburzenia psychiczne takie jak schizofrenia. Wyszukiwania potencjalnych leków z wykorzystaniem genomiki, proteomiki oraz LINCS, w przypadku tych ostatnich, będzie zilustrowane przykładami z badań interdyscyplinarnych, w których uczestniczymy na Uniwersytecie w Cincinnati i Cincinnati Children's Hospital Medical Center.

Organizatorem kolokwium jest Instytut Fizyki UMK.

pozostałe wiadomości