Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Silna reprezentacja UMK w PAN

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Dwaj profesorowie z Wydziału Fizyki, astronomii i Informatyki Stosowanej, prof. Roman Ciuryło i prof. Piotr Żuchowski zostali wybrani do komitetu fizyki PAN.

Wśród naukowców z UMK, którzy przez najbliższe lata będą zasiadać w komitetach PAN, znajdują się reprezentanci Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (9), Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (8), Wydziału Humanistycznego (5), Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (5), Wydziału Nauk Historycznych (5), Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (4), Wydziału Chemii (2), Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (2), Wydziału Lekarskiego (2), Wydziału Matematyki i Informatyki (2), Wydziału Farmaceutycznego (1), Wydziału Nauk o Zdrowiu (1), Wydziału Prawa i Administracji (1), Wydziału Sztuk Pięknych (1), Wydziału Teologicznego (1) i Biblioteki Uniwersyteckiej (1).

Pełna lista przedstawicieli UMK w komitetach PAN

UMK jest jedną z uczelni najliczniej reprezentowanych w PAN - jest pod tym względem na piątym miejscu wśród uniwersytetów szerokoprofilowych.

Komitety Polskiej Akademii Nauk są krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych. Służą oni jako doradcy w sprawach dotyczących technologii, inżynierii, biologii, medycyny, nauk o Ziemi, nauk społecznych, humanistycznych, rolniczych i ścisłych. Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

pozostałe wiadomości