Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

UMK na Mapie Infrastruktury Badawczej

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki naboru wniosków o wpisanie strategicznej infrastruktury badawczej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Na liście znalazły się dwie infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Obie związane z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej i z Wydziału koordynowane.

Polska Mapa Infrastruktury Badawczej powstała z inicjatywy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Skupia ona infrastruktury o najwyższym potencjale doskonałości naukowej, konsolidujące potencjał badawczy w dziedzinach istotnych dla rozwoju nauki oraz kraju. W spisie znalazło się 70 jednostek, które znacząco wpływają na wzrost doskonałości badań naukowych. Infrastruktury zostały podzielone, wzorem klasyfikacji stosowanej przez Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych, według sześciu obszarów badań: nauki techniczne i energetyka, nauki o Ziemi i środowisku, nauki biologiczno-medyczne i rolnicze, nauki fizyczne i inżynieryjne, nauki społeczne i humanistyczne oraz cyfrowe infrastruktury badawcze.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (nasz Wydział) pojawia się na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej w dwóch kategoriach:

  • nauki fizyczne i inżynieryjne 
    Stacja Europejskiej Sieci Interferometrii Wielkobazowej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
    Jest to krajowa infrastruktura badawcza stanowiąca wkład w międzynarodowy projekt "JIV-ERIC", koordynowana przez prof. Andrzeja Mareckiego.
  • nauki społeczne i humanistyczne 
    Polska Infrastruktura dla badań nad dziedzictwem kulturowym - ERIHS.PL;
    Jest to krajowa infrastruktura badawcza stanowiąca wkład w międzynarodowy projekt wpisany na europejską "mapę drogową" ESFRI, koordynowana przez prof. Piotra Targowskiego.

Umieszczenie infrastruktury badawczej na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej jest wyrazem uznania jej badawczego potencjału. Ośrodki doceniane są za wkład w rozwój doskonałości naukowej w Polsce.

Informacja MNiSW o procedurze tworzenia Polskiej Mapy Infrastruktury Badawczej i jej wyniku 

pozostałe wiadomości