KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Wizyta naukowców z Tajlandii

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Winicjusz Drozdowski

W dniach 7-11 stycznia 2020 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK gościmy już po raz drugi delegację King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) w Bangkoku (Tajlandia). KMUTT obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia i jest jednym z 9 uniwersytetów badawczych w Tajlandii. We wrześniu 2018 r. z inicjatywy WFAiIS podpisano oficjalną umowę partnerską UMK-KMUTT, obecnie współpraca jest rozszerzana na bazie programu Erasmus+ KA107.

 

Do Torunia przybył ponownie prof. Weerapong Chewpraditkul, który tym razem przywiózł do Polski swoją żonę, chcąc pokazać jej nasz kraj. Ze swojego zespołu zabrał też młodych badaczy: dra Ongsę Sakthonga oraz mgra Waruta Chewpraditkula (drugi z nich zostanie w Toruniu do 16 stycznia, uczestnicząc w prowadzonych tu eksperymentach; przedstawi też prezentację na seminarium Katedry Fizyki Stosowanej). W czwartek 9 stycznia prof. Chewpraditkul wygłosił referat pt. „Light Output and Timing Characteristics of Ce-Doped Multicomponent Garnet Scintillators“ w ramach Czwartkowego Kolokwium Fizycznego. To właśnie złożone kryształy scyntylacyjne o strukturze granatu są przedmiotem wspólnego zainteresowania grupy kierowanej przez prof. Chewpraditkula i toruńskiego Zespołu Spektroskopii Materiałów Scyntylacyjnych i Fosforów (prof. Winicjusz Drozdowski, prof. Andrzej J. Wojtowicz, dr Marcin E. Witkowski oraz mgr inż. Michał Makowski). W trakcie pobytu gości przygotowywane są dwie publikacje oraz prowadzone pomiary radio- i termoluminescencji na nowo przywiezionych przez nich kryształach.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć