Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wizyta naukowców z Tajlandii

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Winicjusz Drozdowski

W dniach 7-11 stycznia 2020 r. na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK gościmy już po raz drugi delegację King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) w Bangkoku (Tajlandia). KMUTT obchodzi w tym roku 60-lecie istnienia i jest jednym z 9 uniwersytetów badawczych w Tajlandii. We wrześniu 2018 r. z inicjatywy WFAiIS podpisano oficjalną umowę partnerską UMK-KMUTT, obecnie współpraca jest rozszerzana na bazie programu Erasmus+ KA107.

 

Do Torunia przybył ponownie prof. Weerapong Chewpraditkul, który tym razem przywiózł do Polski swoją żonę, chcąc pokazać jej nasz kraj. Ze swojego zespołu zabrał też młodych badaczy: dra Ongsę Sakthonga oraz mgra Waruta Chewpraditkula (drugi z nich zostanie w Toruniu do 16 stycznia, uczestnicząc w prowadzonych tu eksperymentach; przedstawi też prezentację na seminarium Katedry Fizyki Stosowanej). W czwartek 9 stycznia prof. Chewpraditkul wygłosił referat pt. „Light Output and Timing Characteristics of Ce-Doped Multicomponent Garnet Scintillators“ w ramach Czwartkowego Kolokwium Fizycznego. To właśnie złożone kryształy scyntylacyjne o strukturze granatu są przedmiotem wspólnego zainteresowania grupy kierowanej przez prof. Chewpraditkula i toruńskiego Zespołu Spektroskopii Materiałów Scyntylacyjnych i Fosforów (prof. Winicjusz Drozdowski, prof. Andrzej J. Wojtowicz, dr Marcin E. Witkowski oraz mgr inż. Michał Makowski). W trakcie pobytu gości przygotowywane są dwie publikacje oraz prowadzone pomiary radio- i termoluminescencji na nowo przywiezionych przez nich kryształach.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.