KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Forum Innowacji i Przedsiębiorczości

Zdjęcie ilustracyjne
Nagrody specjalne Rektora UMK "Innowator UMK" (z rąk prorektora prof. Wojciecha Wysoty) otrzymali: dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK z zespołem (za rozwiązanie "Freez Eye Tracker") oraz dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK z zespołem (za rozwiązanie "Smart materials") fot. Andrzej Romański

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego i Toruńskim Parkiem Technologicznym zorganizowały wydarzenie "Gospodarka 4.0 Wyzwania dla biznesu i nauki". Odbyło się ono 20 listopada w Hotelu Bulwar.

Regionalne Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej wpisywało się w wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie o wyzwania, jakie czekają przedsiębiorców w dobie Gospodarki 4.0. Uczestnicy zastanawiali się także, czy małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie poddają się cyfrowej transformacji oraz czy współczesna nauka odpowiada na wyzwania biznesu.

Spotkania z prelegentami przebiegały dwutorowo. Po inauguracji konferencji rozpoczęły się dwa panele: Regionalne Forum Innowacji oraz Akademickie Forum Przedsiębiorczości. Na pierwszym z nich omówiono aktualne trendy obowiązujące w sektorze biznesu i nauki. Ponadto zebrani poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak z sukcesem przeprowadzić cyfrową transformację w firmie i jak pozyskać nowe kontakty biznesowe podczas networkingu. Była to okazja do poznania nowych rozwiązań w obszarze robotyzacji procesów w firmach. W programie przewidziano także case study, dzięki któremu uczestnicy dowiedzieli się, jak w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Chętni mogli skorzystać z porad na temat wsparcia MŚP poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Drugi panel (Akademickie Forum Przedsiębiorczości) dotyczył spraw związanych z aktywizowaniem społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do podejmowania działalności gospodarczej. Zebrani zastanawiali się, jak dzięki innowacjom zbliżyć ludzi nauki do sektora gospodarczego. Prelegenci przekazali zgromadzonym wiedzę na temat aktualnych uwarunkowań, w jakich dochodzi do transferu innowacji oraz przedstawili zakres aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji.

Zwieńczeniem konferencji była Uroczysta Gala Finałowa, podczas której wyłonieni zostali "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw". Projekty, które szczególnie wyróżniły się w regionie, zostały uhonorowane certyfikatem "Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe, Made In Kujawsko-Pomorskie". Ponadto wręczona została nagroda "Innowator UMK" dla zespołu badawczego naszego Uniwersytetu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie oraz w wydarzeniu na Facebooku, gdzie można znaleźć harmonogram konferencji. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny. Obowiązuje elektroniczna rejestracja.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański] Forum Przedsiębiorczości Akademickiej i Regionalne Forum Innowacji (Hotel Bulwar, 20.11.2019) [fot.Andrzej Romański]