Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Forum Innowacji i Przedsiębiorczości

Zdjęcie ilustracyjne
Nagrody specjalne Rektora UMK "Innowator UMK" (z rąk prorektora prof. Wojciecha Wysoty) otrzymali: dr hab. Maciej Szkulmowski, prof. UMK z zespołem (za rozwiązanie "Freez Eye Tracker") oraz dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK z zespołem (za rozwiązanie "Smart materials") fot. Andrzej Romański

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK we współpracy z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego i Toruńskim Parkiem Technologicznym zorganizowały wydarzenie "Gospodarka 4.0 Wyzwania dla biznesu i nauki". Odbyło się ono 20 listopada w Hotelu Bulwar.

Regionalne Forum Innowacji i Forum Przedsiębiorczości Akademickiej wpisywało się w wydarzenia związane ze Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. Celem spotkania była próba odpowiedzi na pytanie o wyzwania, jakie czekają przedsiębiorców w dobie Gospodarki 4.0. Uczestnicy zastanawiali się także, czy małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie poddają się cyfrowej transformacji oraz czy współczesna nauka odpowiada na wyzwania biznesu.

Spotkania z prelegentami przebiegały dwutorowo. Po inauguracji konferencji rozpoczęły się dwa panele: Regionalne Forum Innowacji oraz Akademickie Forum Przedsiębiorczości. Na pierwszym z nich omówiono aktualne trendy obowiązujące w sektorze biznesu i nauki. Ponadto zebrani poszukiwali odpowiedzi na pytanie o to, jak z sukcesem przeprowadzić cyfrową transformację w firmie i jak pozyskać nowe kontakty biznesowe podczas networkingu. Była to okazja do poznania nowych rozwiązań w obszarze robotyzacji procesów w firmach. W programie przewidziano także case study, dzięki któremu uczestnicy dowiedzieli się, jak w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Chętni mogli skorzystać z porad na temat wsparcia MŚP poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Drugi panel (Akademickie Forum Przedsiębiorczości) dotyczył spraw związanych z aktywizowaniem społeczności akademickiej i absolwentów Uniwersytetu do podejmowania działalności gospodarczej. Zebrani zastanawiali się, jak dzięki innowacjom zbliżyć ludzi nauki do sektora gospodarczego. Prelegenci przekazali zgromadzonym wiedzę na temat aktualnych uwarunkowań, w jakich dochodzi do transferu innowacji oraz przedstawili zakres aktualnych badań prowadzonych na UMK i możliwości ich komercjalizacji.

Zwieńczeniem konferencji była Uroczysta Gala Finałowa, podczas której wyłonieni zostali "Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw". Projekty, które szczególnie wyróżniły się w regionie, zostały uhonorowane certyfikatem "Innowacyjnej Marki Regionu InnoMaRe, Made In Kujawsko-Pomorskie". Ponadto wręczona została nagroda "Innowator UMK" dla zespołu badawczego naszego Uniwersytetu.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie oraz w wydarzeniu na Facebooku, gdzie można znaleźć harmonogram konferencji. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny. Obowiązuje elektroniczna rejestracja.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie. Kliknij, aby powiększyć zdjęcie.