Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendia dla wybitnych

Zdjęcie ilustracyjne
dr Karolina Słowik fot. Andrzej Romański

Pięcioro badaczy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  w tym dr Karolina Słowik z WFAiIS, znalazło się wśród tegorocznych laureatów stypendiów ministra dla wybitnie zdolnych młodych naukowców.

Cała piątka będzie otrzymywać wsparcie przez maksymalny czas trwania finansowania, czyli przez 36 miesięcy.

W roku 2019 stypendia ministra uzyskało 211 młodych naukowców, którzy prowadzą innowacyjne badania i cieszą się imponującym dorobkiem naukowym o zasięgu międzynarodowym. O stypendia mogli wnioskować doktoranci i nauczyciele akademiccy, którzy posiadają tytuł doktora nie dłużej niż 7 lat. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczył na ten cel 40 milionów złotych. Laureaci otrzymają comiesięczne wsparcie w wysokości 5 390 złotych przez maksymalnie 3 lata.

Lista wszystkich laureatów

pozostałe wiadomości