Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Centra doskonałości i nowa pełnomocnik

Zdjęcie ilustracyjne
Dr Agata Karska oraz (od góry, od lewej): dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK; prof. dr hab. Sebastian Maćkowski; dr Adam Kola i prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk fot. Andrzej Romański

Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej została pełnomocnikiem rektora UMK ds. wdrażania strategii uczelni badawczej. Powołania na stanowiska odebrali również dyrektorzy Toruńskich Centrów Doskonałości.

Powołania wiążą się z uzyskaniem przez UMK statusu uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i realizacją założeń zawartych we wniosku konkursowym Uniwersytetu. Za wdrażanie strategii uczelni badawczej odpowiadać będzie jako pełnomocnik dr Agata Karska, dotychczasowa pełnomocnik rektora ds. doskonałości naukowej. Biogram dr Karskiej

W konkursowym wniosku UMK sprecyzowane plany rozwoju Uniwersytetu, w szczególności cele i konkretne działania podnoszące jakość badań naukowych i kształcenia. UMK za swoje kluczowe cele uznał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności. Służyć temu będzie m.in. powstanie Toruńskich Centrum Doskonałości.

Ich dyrektorami zostali:

  • Dr Agata Karska (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) – „Astrofizyka i astrochemia”;
  • Prof. dr hab. Sebastian Maćkowski (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK) – „Od optyki fundamentalnej do zastosowań biofotonicznych”;
  • Prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk (Wydział Matematyki i Informatyki UMK): „Dynamika, analiza matematyczna i sztuczna inteligencja”;
  • Dr hab. Daniel Gackowski, prof. UMK (Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK) – „W kierunku medycyny spersonalizowanej” ;
  • Dr Adam Kola (Wydział Humanistyczny UMK) – „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko”.

Więcej o UMK jako uczelni badawczej na stronie: www.umk.pl/idub

pozostałe wiadomości