Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Grant NCN dla fizyków

Zdjęcie ilustracyjne
prof. Sebastian Maćkowski fot. Andrzej Romański

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu we współpracy z Ludwig-Maximilian University Munich uzyskał grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Beethoven Classic 3.

Konkurs Beethoven Classic jest organizowany przez Narodowe Centrum Nauki przy współudziale Niemieckiej Wspólnoty Badawczej (Deutsche Forschungsgemeinschaft; DFG). Naukowcy mogą zgłaszać do niego polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. W tegorocznej edycji NCN rozdysponowało ponad 30 milionów złotych.

W tej edycji uczeni złożyli 130 wniosków o finansowanie projektów badawczych, z czego 63 w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS), a 67 w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych (ST, m.in. w chemii, matematyce, fizyce, materiałoznawstwie). Z tej puli wniosków eksperci wybrali 34 najlepsze projekty – 16 w grupie HS i 18 w ST.

Narodowe Centrum Nauki przyznało milion złotych na projekt pn. "Optyczna detekcja i kontrola przepływu ciepła w nanoskali". Koordynatorami projektu są prof. dr hab. Sebastian Paweł Maćkowski z WFAiIS UMK oraz prof. dr. Achim Hartschuh z LMU Munich.

Listę wszystkich zakwalifikowanych projektów w grupie HS i ST można zobaczyć na stronie Narodowego Centrum Nauki.

pozostałe wiadomości