Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Za zasługi dla Torunia

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Stanisław Dembiński zostanie uhonorowany medalem "Za Zasługi dla Miasta Torunia". Uroczyste wręczenie odznaczenia odbędzie się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia.

Rektor UMK w latach 1981-1982 został doceniony za wieloletni, trwały i niepowtarzalny wkład w rozwój naszego miasta poprzez aktywną i twórczą pracę naukową i badawczą, promowanie dobrego imienia Torunia poprzez bogaty dorobek naukowy znany w całym kraju i poza jego granicami, a także prowadzenie energicznych działań na rzecz demokratyzacji i autonomii zarówno toruńskiego uniwersytetu, jak i całego szkolnictwa wyższego w Polsce. Rada Miasta z uznaniem odniosła się też do wspierania wolnościowych ruchów studenckich, bliskiej współpracy z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów UMK, pomocy strajkującym oraz obrony internowanych i prześladowanych pracowników i studentów skutkującej usunięciem z funkcji Rektora UMK (źródło: www.torun.pl).

Biogram prof. dr. hab. Stanisława Dembińskiego

Medal "Za Zasługi dla Miasta Torunia" na wstędze jest zaszczytnym wyróżnieniem przyznawanym osobom prawnym i fizycznym bądź organizacjom, które wybitnie przyczyniły się do rozwoju miasta, przysporzyły mu dobrego imienia i chwały bądź zasłużyły się mieszkańcom Torunia.

pozostałe wiadomości