Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Open UMK — Open Source, Open Science

Zdjęcie ilustracyjne
dr inż. Jakub Rydzewski fot. Andrzej Romański

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika w Toruniu fundusze na realizację projektu „Open UMK — Open Source, Open Science”. Koordynatorem merytorycznym projektu jest dr inż. Jakub Rydzewski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

 

 

Open Science, czyli otwarta nauka oznacza dowolne pobieranie, przetwarzanie oraz kolportaż treści naukowych przy wykorzystaniu możliwe największej liczby środków przekazu. Jest odpowiedzią na tzw. “kryzys replikacyjny” wg. którego większość rezultatów publikacji naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych jest niemożliwa do odtworzenia przez niezależnych badaczy, a także przez samych autorów (Staddon, 2017, “Scientific Method: How science works, fails to work or pretends to work”. Taylor and Francis). Problem ten dotyczy przede wszystkim nauk przyrodniczych, gdzie ważnym aspektem pracy naukowej jest dokumentowanie metodologii i gromadzenie danych cząstkowych.

Projekt ma na celu wzmocnienie współpracy z ośrodkami naukowymi o uznanej renomie. By to zrealizować, planujemy zwrócić uwagę kadry naukowej UMK na korzyści wynikające z prowadzenia badań w stylu nauki otwartej. W ramach niniejszego wniosku decydujemy się na wsparcie finansowe dla publikacji typu Open Access w wysokopunktowanych czasopismach z listy ministerialnej. Publikacje te nagradzane są przez Rektora UMK, lecz nagroda nie wystarcza na pokrycie kosztów otwartego dostępu do nagrodzonych prac. Ponadto, pragniemy zapewnić pracownikom UMK, których dotyczy opisany wcześniej problem, rozszerzony dostęp do platform takich jak Github, Dropbox, który umożliwiłby łatwy interfejs do otwartych danych, kodów oraz metodologii. Adresatami niniejszego wniosku są młodzi badacze nauk przyrodniczych na UMK publikujący w wysokopunktowanych czasopismach naukowych.

pozostałe wiadomości