Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Miliony na aparaturę

Zdjęcie ilustracyjne
fot. A. Romański

1,7 mln zł na projekt "System kriogeniczny do rozwijania nowych optycznych technologii kwantowych" otrzyma zespół naukowców z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK pod kierownictwem dr. Piotra Wcisły.

Finansowanie pochodzi z ministerialnego programu pn. „Zakup aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą infrastrukturę badawczą": 1 659 tys. zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z tego 745 tys. zł do wykorzystania w 2018, a 914 tys. zł w 2019 roku), reszta to wkład własny UMK. Pieniądze posłużą do zakupu i wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Celem toruńskich badaczy jest zakup instalacji kriogenicznej, która umożliwi sterowanie temperaturą (w zakresie od 10 K do 300 K) układów eksperymentalnych, takich jak ultrastabilna wnęka optyczna czy mikroskop konfokalny, wykorzystywanych w Instytucie Fizyki UMK. Inwestycja otworzy drogę do rozpoczęcia zupełnie nowych programów badawczych z zakresu fizyki atomowej, molekularnej, chemii prostych molekuł, informacji kwantowej, ultradokładnej metrologii optycznej oraz poszukiwania nowej fizyki wychodzącej poza Model Standardowy.

Dr Piotr Wcisło jest absolwentem Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (specjalność fizyka atomowa) na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2010 r.). Swoją pracę doktorską zrealizował w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie jest zatrudniony od 2015 r. Ma za sobą 6-miesięczny staż w Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics w Cambridge w Stanach Zjednoczonych, miesięczną wizytę w Vrije Universiteit w Amsterdamie, a także liczne krótkie wyjazdy naukowe, m.in. do Francji i Włoch. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. nagrody im. prof. Stanisława Pieńkowskiego za osiągnięcia w dziedzinie fizyki eksperymentalnej (2015) czy nagrody Polskiego Towarzystwa Fizycznego za pracę magisterską (2012). W 2015 r. został stypendystą programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, a w 2016 r. - jednym z laureatów konkurs Sonata organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, otrzymując grant na realizację projektu „Stany rozproszeniowe w ultradokładnej spektroskopii molekularnej - eksperyment i obliczenia ab initio dla układu H2-He”. W sierpniu 2016 r. dr Wcisło dostał Nagrodę Premiera za wyróżnioną rozprawę doktorską "Molecular collisions and shapes of optical resonances", przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Romana Ciuryło, prof. UMK, w grudniu 2016 r. natomiast Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe II stopnia. Jesienią 2017 r. dr Wcisło został laureatem V edycji ministerialnego konkursu w ramach programu „Mobilność Plus”. W grudniu 2017 r. otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, a kierowany przez niego zespół znalazł się w gronie laureatów prestiżowych Nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w kategorii badania podstawowe). Więcej o badaniach dr. Wcisły

pozostałe wiadomości