Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

WFAiIS dla zdolnych i ambitnych

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Nadesłane

Unikatowe warsztaty astronomiczne i fizyczne dla młodzieży licealnej - stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci - odbyły się w dniach 8-13 kwietnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.

Uczniowie poznawali m.in. tajniki radioastronomii, astrofizykę numeryczną oraz metody analizy błędów pomiarowych. Prowadzili obserwacje astronomiczne i budowali komory mgłowe ze studentami z kół naukowych WFAiIS. Mieli okazję porozmawiać z pracownikami naukowymi UMK, zwiedzić najważniejsze laboratoria oraz poznać walory turystyczne Torunia.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, opierając się na pracy społecznej członków i zaangażowaniu pracowników naukowych wyższych uczelni. Współpracuje z uczelniami, instytucjami badawczymi, kulturalnymi i artystycznymi zapewniając bezpłatny udział dzieci i młodzieży w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wzmacniających rozwój ich uzdolnień, są to m.in. warsztaty naukowe, staże badawcze, wielodyscyplinarne obozy naukowe, warsztaty muzyczne, plastyczne oraz koncerty uczniów szkół muzycznych z całego kraju. Uczestnicy programu Funduszu należą do najlepszych w Polsce i na świecie. Co roku zdobywają wiele medali w międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych. Od 1995 roku z powodzeniem uczestniczą w Konkursie Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej. Niektórzy z nich już w czasie studiów publikują w poważnych czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Dawnych uczestników programu Funduszu można spotkać w czołowych ośrodkach badawczych i uczelniach.

Organizatorem warsztatów jest dr Agata Karska, pełnomocnik Dziekana WFAiIS ds. promocji i była stypendystka Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Opiekunem uczniów natomiast student III roku astronomii na UW i absolwent ZS UMK GiLA Mateusz Zieliński.

Zaangażowani w realizację programu naukowego są liczni pracownicy, doktoranci i studenci WFAiIS UMK, zarówno z Centrum Astronomii, jak i Instytutu Fizyki: prof. Roman Ciuryło, prof. Michał Hanasz, prof. Andrzej Marecki, dr Matusz Borkowski, dr Beata Deka-Szymankiewicz, dr Marcin Gawroński, dr Katarzyna Komar, dr Piotr Kolenderski, dr Gracjan Maciejewski, dr Piotr Masłowski, dr Cezary Migaszewski, dr Agnieszka Słowikowska, dr Janusz Strzelecki, dr Paweł Wolak, dr Dominik Wóltański, mgr Maria Gieysztor, mgr Dariusz Kubicki, mgr Marta Misiaszek, mgr Mateusz Olech, mgr Mateusz Ogrodnik, mgr Rafał Sarniak, Piotr Gładysz, Dominika Itrich, Nikodem Stolarczyk, Artur Twardowski oraz Szymon Żywica.

pozostałe wiadomości