Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Nanofotonika

W laboratoriach Katedry Nanofotoniki prowadzimy badania dotyczące procesów oddziaływania światła z nanomaterią. Obiektem naszego zainteresowania są nowoczesne nanostruktury hybrydowe, składające się ze ściśle ze sobą związanych pojedynczych emiterów (kompleksów fotosyntetycznych, kropek kwantowych, nanokryształów) oraz różnorodnych nanostruktur metalicznych (nanokulek, nanopręcików, nanodrutów), które sami projektujemy i syntezujemy. Celem prowadzonych prac jest poprawienie właściwości fizycznych pojedynczych emiterów, głównie poprzez wzmocnienie procesów absorpcji oraz emisji światła.

W naszych badaniach wykorzystujemy nowoczesną aparaturę naukową, która jest nieustannie modernizowana. Właściwości optyczne nanostruktur badamy wykorzystując mikroskopy fluorescencyjne, funkcjonujące w konfiguracji szeroko-polowej, konfokalnej oraz blisko-polowej. Używamy technik AFM, SEM oraz TEM.

Nasze prace mają charakter badań podstawowych, a ich wyniki publikujemy w uznanych czasopismach. Niemniej jednak dalekosiężny cel prowadzonych prac ma bardzo duże znaczenie praktyczne, ponieważ przyczyniają się one do lepszego zrozumienia procesu fotosyntezy, rozwoju kontrastów bio-medycznych czy polimerów przewodzących wykorzystywanych w fotowoltaice.

Fotografia ilustruje proces charakteryzacji optycznej nanostruktury za pomocą mikroskopu luminescencyjnego. Obiektami badań są m.in. nanostruktury metaliczne (nanosłupki, nanogwiazdki) oraz nanokryształy. Ostatni obraz przedstawia lokalne wzmocnienie luminescencji nanokryształów w pobliżu mikroskopowej struktury metalicznej ,”h z gwiazdką”.