Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Poszukiwania inteligentnego życia we Wszechświecie

Czy w jakimś zakątku Drogi Mlecznej lub innej galaktyki powstały i rozwijają się obce cywilizacje? A może jednak jesteśmy skazani na samotność we Wszechświecie? Pytania te są głęboko zakorzenione w naszej świadomości i znajdują odzwierciedlenie w sztuce i kulturze. Zagadnieniu temu naukowe ramy nadaje sławne równanie amerykańskiego astronoma Franka Drake’a. Zawiera ono czynniki opisujące poszczególne etapy prowadzące do pojawienia się i rozwoju cywilizacji technologicznych – począwszy od powstania gwiazd z układami planetarnymi, przez biogenezę i ewolucję biologiczną, a skończywszy na zagadnieniu długotrwałości istnienia form inteligentnych. Wspaniały rozkwit astronomii obserwacyjnej w ostatnich kilkudziesięciu latach pozwolił odnaleźć naukowe odpowiedzi na szereg fundamentalnych pytań zawartych w równianiu Drake’a. Dzięki dalszemu rozwojowi wyrafinowanych technik obserwacyjnych wkrótce możemy stać się świadkami odnalezienia śladów życia na planetach wokół innych słońc. Czy i tym razem Natura prześcignie wizje fantastyki naukowej?

Dr Gracjan Maciejewski jest astronomem pracującym w Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego obecne zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki tranzytujących egzoplanet, w szczególności chronometrażu gorących gazowych planet-olbrzymów. W swojej pracy korzysta z sieci teleskopów ulokowanych od Bułgarii po Wyspy Kanaryjskie. Jest autorem lub współautorem ponad osiemdziesięciu artykułów i doniesień naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach naukowych.