Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Fale grawitacyjne – nowe okno na Wszechświat

W roku 2015, po wielu latach intensywnych prac związanych z konstrukcją i uruchomieniem detektorów oraz pracochłonnych badań teretycznych, udało się po raz pierwszy zarejestrować falę grawitacyjną pochodzącą z dalekiego kosmosu. Stało się to prawie dokładnie w stulecie ogłoszenia przez Alberta Einsteina Ogólnej Teorii Względności, w ramach której przewidział on fakt istnienia fal grawitacyjnych. Od tego czasu, z różną intensywnością, starano się wykryć je eksperymentalnie.  Postęp precyzyjnych metod optycznych wraz z zaawansowanymi metodami obróbki sygnałów dał taką możliwość i otworzył przed fizykami i astronomami nowe okno na Wszechświat – okno fal grawitacyjnych. Jesteśmy na samym początku badania tych niezwykłych zjawisk wnoszących nowe i przełomowe informacje o najbardziej gwałtownych i energetycznych zjawiskach w Kosmosie i rzucających światło na nieznaną strukturę Wszechświata.

Wykład wprowadzi słuchacza w tę tematykę naświetlając nieco historię badań nad falami grawitacyjnymi, a następnie przybliżając prowadzone eksperymenty i  ich rezultaty.

Dr hab. Jacek Jurkowski jest absolwentem kierunku fizyka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, tam również uzyskał doktorat z fizyki z tematyki związanej z zastosowaniami geometrii różniczkowej i teorii grup w termodynamice. W dalszej pracy naukowej zajmował się zagadnieniami kwantowania układów z dyssypacją energii oraz badaniem własności nieklasycznych korelacji i ich miar, w szczególności związanych z kwantowym splątaniem stanów mieszanych.

Od wielu lat w kręgu zainteresowań dr. hab. J. Jurkowskiego pozostaje tematyka opisu i detekcji fal grawitacyjnych. Od trzech lat prowadzi dla studentów fizyki i astronomii wykład poświęcony tym zagadnieniom.