Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Współczesne metody kontroli propagacji światła

oraz ich zastosowanie w technikach obrazowania medycznego i biologicznego

Obrazowanie biomedyczne stanowi dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy i techniki, za pomocą której można przedstawiać zarówno wewnętrzną strukturę obiektów, jak również informację o ich fizjologii (funkcjonowaniu) w sposób nieinwazyjny. Współczesne techniki obrazowania pozwalają na badania obiektów biologicznych na różnych poziomach organizacji, tj. od całego ciała, poprzez narządy, tkanki aż do poziomu pojedynczych komórek lub struktur komórkowych. Rozwój metod obrazowania i ich zastosowania w biologii i medycynie umożliwił znaczący postęp w diagnostyce i terapii chorób. W szczególności istotną rolę zdobywają tu metody optyczne ze względu na wysoką rozdzielczość i potencjalnie niską inwazyjność badania. Intensywne badania z zakresu inżynierii optycznej dostarczają nowatorskie rozwiązania umożliwiające uzyskanie wysokorozdzielczych obrazów obiektów biologicznych. Wiele metod z zakresu inżynierii optycznej wymaga precyzyjnej kontroli parametrów rozchodzenia się światła celem zastosowania w układach optycznych.

Wykład będzie obejmował prezentację nowych metod kontroli propagacji wiązek światła i przykłady zastosowań w układach obrazujących. W szczególności skupimy się na przedstawieniu sposobów modulacji parametrów wiązek światła za pomocą różnego rodzaju modulatorów. Zastosowania będą obejmowały techniki tomograficzne oraz mikroskopowe.

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ukończył fizykę biomedyczną na Uniwersytecie Gdańskim w 2003 roku. Stopień doktora uzyskał w 2007 roku na Uniwersytecie Gdańskim, a doktora habilitowanego w 2016 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku rozpoczął pracę w Zespole Fizyki Medycznej prof. dr. hab. Macieja Wojtkowskiego. W latach 2010-2012 odbył staż podoktorski w grupie prof. Jamesa G. Fujimoto w Massachusetts Institute of Technology dzięki stypendium KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dr hab. Grulkowski otrzymał też stypendium dla wybitnych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Realizował szereg projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Dorobek naukowy dr. hab. I. Grulkowskiego obejmuje ok. 70 publikacji, w tym 4 rozdziały w książkach. Dr hab. Grulkowski wygłosił ponad 100 prezentacji na konferencjach w Polsce i za granicą, w tym 13 zaproszonych. Zainteresowania naukowe Zespołu Biooptyki i Inżynierii Optycznej kierowanego przez dr. hab. I. Grulkowskiego obejmują wykorzystywanie zaawansowanych technik inżynierii optycznej w opracowaniu nowych metod obrazowania dedykowanych biologii i medycynie. Zespół współpracuje z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.