Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Fizyka antymaterii

Teoretyczna predykcja oraz następujące po niej odkrycie pozytonu (antyelektronu) są jednymi z największych sukcesów relatywistycznej mechaniki kwantowej oraz fizyki XX wieku. Pomimo prawie 90-letniej historii badań nad antymaterią zagadka jej istnienia wciąż pozostaje jednym największych problemów z jakimi musi mierzyć się fizyka współczesna. Podczas pierwszej części wykładu omówione zostaną najważniejsze aspekty fizyki antymaterii: źródła antymaterii we wszechświecie, techniki przechowywania antymaterii, rola antymaterii w modelu wielkiego wybuchu,  współczesne badania nad antymaterią oraz antymateria w służbie człowiekowi (pozytonowa tomografia emisyjna). Druga część wykładu poświęcana będzie pracom badawczym prowadzonym na Wydziale Fizyki UMK, które wykorzystują antymaterię. W szczególności omówiona zostanie spektroskopia anihilacji pozytonów jako efektywne narzędzie do badań własności ciał stałych, cieczy oraz gazów. Przedstawione zostaną również najciekawsze wyniki badań nad rozpraszaniem pozytonów na pojedynczych atomach i molekułach.

Dr hab. Kamil Fedus jest fizykiem doświadczalnym, absolwentem Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK.  Doświadczenie naukowe zdobywał na Uniwersytecie w Angers we Francji (doktorat z optyki nieliniowej) oraz w Trydencie we Włoszech. Za działalność́ naukową został nagrodzony stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.  W 2014 roku został stypendystą polsko-amerykańskiej komisji Fulbrighta w programie Fulbright Senior Award, które umożliwiło mu prowadzenie badań naukowych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Fullerton.  Jest autorem ponad czterdziestu publikacji naukowych.  Od 2012 roku zatrudniony jest w Instytucie Fizyki UMK, gdzie zajmuje się oddziaływaniem elektronów i pozytonów z materią.