Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Dziewczyny do ścisłych

Najbliższy Dzień otwarty na WFAiIS już 19 kwietnia 2018 r.

Lokalizacja: Instytut Aleksandra Jabłońskiego, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń

Adresaci akcji: młodzież szkół średnich, w szczególności klasy przedmaturalne

Uczestnictwo jest bezpłatne


Program Dnia otwartego na WFAiIS 2018

Na wszystkie zajęcia poza blokiem informacyjnym obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowy opis imprez: Program Dnia Otwartego (606 KB)

BLOK INFORMACYJNY

11:00 – 11:30 oraz 11:40 – 12:10

 • Prezentacja oferty edukacyjnej i stypendialnej WFAiIS UMK w Toruniu

11:00 – 11:15

 • Prezentacja programów stypendialnych i mentoringowych Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, gość specjalny, pani Anna Wdowińska z fundacji Perspektywy.

12:30 – 13:30

 • Kolokwium czwartkowe: „Światło w nanoskali”, wykład popularno –  naukowy dr. Karoliny Słowik

13:30 – 14:00

 • “Open WiFi nawigator”: prezentacja projektu studenckiego wykonanego w ramach Pracowni Programowania Zespołowego na kierunku Informatyka Stosowana, autorzy: Karolina Makowska, Mikołaj Dąbrowski, Dariusz Dobosz, Wojciech Kuna.

10:00 – 14:15

 • Rozmowy ze studentkami i studentami WFAiIS UMK w Toruniu

WARSZTATY, POKAZY, ZWIEDZANIE LABORATORIÓW

10:00 – 11:00 oraz 12:10 – 14:15 

 • Warsztaty domowej astronomii
 • Zrób to sam – warsztaty z budowy detektora cząstek
 • Roboty – ruch w czasie i przestrzeni
 • Warsztaty z optyki, czyli “ujarzmianie” światła
 • Labirynt czasoprzestrzenny
 • Zwiedzanie laboratoriów i pracowni dydaktycznych Studium Politechnicznego UMK

 


Koordynator:
dr Iwona Gorczyńska
e-mail: dziewczyny@fizyka.umk.pl


Dziewczyny do ścisłych! Chłopaki też! – nasza misja

Co roku włączamy się w ogólnopolską kampanię Dziewczyny do ścisłych!, organizowaną przez Fundację Edukacyjną Perspektywy pod patronatem Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych. Jej celem jest pobudzanie zainteresowań młodzieży, w szczególności dziewcząt, naukami ścisłymi i technicznymi oraz zachęcenie jej do podejmowania studiów na tych właśnie kierunkach. Akcja obejmuje kilka wydarzeń w roku: Międzynarodowy Salon Edukacyjny Perspektyw, Ogólnopolską Konferencję Prasową, Ogólnopolski Dzień Otwarty dla Dziewczyn i Biegi w Kasku, Salony Maturzystów oraz Międzynarodową Konferencję Women in TECH Summit.

Kulminacją kampanii Dziewczyny do ścisłych! jest odbywający się wiosną Dzień Otwarty, na który serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich. Podczas Dnia Otwartego na WFAiIS przedstawiamy ofertę edukacyjną i stypendialną. Informujemy o możliwościach rozwoju kariery naukowej, o naszej współpracy z partnerami przemysłowymi, o losach zawodowych absolwentów. Koła naukowe, doktoranci oraz pracownicy organizują warsztaty i pokazy z fizyki, astronomii, informatyki oraz automatyki i robotyki. Organizujemy spotkania ze studentami i ciekawymi gośćmi – kobietami związanymi zawodowo z naukami ścisłymi i technicznymi. Atrakcją są niewątpliwie wycieczki do Centrum Astronomicznego w Piwnicach i do Studium Politechnicznego przy ul. Okrężnej w Toruniu.

Zachęcamy do włączenia się do akcji przełamywania barier mitów o „trudnych” kierunkach studiów, kierunkach „typowo męskich” i błędnego przekonania o braku perspektyw zatrudnienia po ukończeniu studiów na kierunkach ścisłych.


Spot filmowy akcji