Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Stypendium dla studenta w grancie dra Piotra Żuchowskiego

Dr hab. Piotr Żuchowski ogłasza konkurs na stypendium dla studenta 2 stopnia w grancie NCN OPUS10 pod tytułem: ,,Oddziaływania molekuł o niesparowanych elektronach, pękających wiązaniach i wzbudzonych – rozszerzenia otwartopowłokowego rachunku zaburzeń o adaptowanej symetrii”.

Warunki: finansowanie z grantu NCN (stypendium bez podatku) przez 6 miesięcy (netto 1000 PLN), przewidziany duży budżet na wyjazdy do ośrodków zagranicznych oraz na konferencje.

Tematyka: praca badawcza dotyczy pogranicza chemii teoretycznej i fizyki molekularnej, w ramach pracy możliwe są dwie drogi rozwoju: jedna bardziej aplikacyjna, polegająca na testowaniu metod i wykorzystywaniu istniejących programów, w ramach drugiej student poświęci się bardziej wyprowadzaniu i implementacji nowatorskich metod służących do opisu oddziaływania w układach molekuła+molekuła wzbudzona i podobnych.

Wymagania: studia I stopnia z fizyki, chemii lub astronomii, dobra znajomość języka angielskiego, umiejętność programowania; dokumenty: CV, list motywacyjny.

Rekrutacja: zainteresowane osoby proszę o przesłanie ofert do 15 grudnia 2017 roku w formie plików pdf (CV, list motywacyjny i referencje) na adres pzuch(at)fizyka.umk.pl . Komisja zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kilka dni po tym terminie.