Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Stypendium dla doktoranta w projekcie astronomicznym

Dr hab. Magdalena Kunert-Bajraszewska, kierownik grantu SONATA Bis NCN zatrudni w projekcie dwie osoby na stanowiskach doktoranta-stypendysty. Wymagania na te stanowiska i zadania nieco się różnią. Są oznaczone poniżej jako A i B.

Wymagania na stanowisko A:

 1. Tytuł magistra w zakresie astronomii lub w pokrewnej dyscyplinie.
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania i pisania prac naukowych oraz prezentacji wyników na  konferencjach.
 3. Znajomość podstawowych technik redukcji danych z interferometrów radiowych m.in. VLBA i VLA.
 4. Umiejętność pisania i składania wniosków obserwacyjnych na instrumenty astronomiczne.
 5. Zainteresowanie pracą naukową, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań na stanowisku A:
Projekt dotyczy badania cyklu ewolucyjnego galaktyk aktywnych. Główną metodą badawczą będą obserwacje tych obiektów na wczesnych etapach ewolucji w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego, od fal radiowych po rentgenowskie.
Zadaniem doktoranta będzie analiza obserwacji tych obiektów w zakresie radiowym i rentgenowskim. Uzupełnienie informacji o kolejne zakresy widma. Prezentacja uzyskanych wyników na konferencjach naukowych oraz w postaci publikacji.

Wymagania na stanowisko B:

 1. Tytuł magistra w dziedzinie astronomii lub w pokrewnej dyscyplinie,
 2. Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania i pisania prac naukowych oraz prezentacji wyników na  konferencjach,
 3. Znajomość podstawowych technik redukcji oraz analizy danych z interferometru LOFAR,
 4. Umiejętność pisania i składania wniosków obserwacyjnych na instrumenty astronomiczne,
 5. Zainteresowanie pracą naukową, umiejętność pracy w zespole.

Opis zadań na stanowisku B:

Projekt dotyczy badania cyklu ewolucyjnego galaktyk aktywnych. Główną metodą badawczą będą obserwacje tych obiektów na wczesnych etapach ewolucji w szerokim zakresie widma elektromagnetycznego, od fal radiowych po rentgenowskie.
Zadaniem doktoranta będzie analiza obserwacji tych obiektów w zakresie radiowym wykonanych interferometrem LOFAR. Uzupełnienie informacji o kolejne zakresy widma. Prezentacja uzyskanych wyników na konferencjach naukowych oraz w postaci publikacji.

Termin składania ofert: 22 kwietnia 2018, 23:59
Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:
Umowa stypendialna na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 28 miesięcy. Kwota stypendium 3000 PLN netto.

Dodatkowe informacje:
Kandydaci proszeni są o przesłanie następujących dokumentów na adres magda@astro.uni.torun.pl

 1. CV naukowe zawierające następujące dane: opis wykształcenia, stypendia, nagrody, udział w konferencjach i szkołach, staże, lista publikacji,
 2. List motywacyjny.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych DZ. Ust. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wyboru wykonawcy dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dziekana WFAiIS UMK. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r.