Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Stypendia Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych

TZMO S.A. fundują stypendia dla studentów automatyki i robotyki I stopnia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w łącznej kwocie 126 tys. zł. Z tej sumy, 108 tys. przeznaczone jest na ufundowanie 3 stypendiów na okres 2 lat dla absolwentów automatyki i robotyki, którzy będą kontynuowali naukę na II stopniu studiów na kierunkach fizyka techniczna lub informatyka stosowana w ramach specjalności: cyfrowe systemy automatyki, informatyka w systemach automatyki, programowanie systemów cyfrowych. 18 tys. zł zasili program stypendialny Fundacji Aleksandra Jabłońskiego „Olimpijczycy”.