Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Przedstawiciele studentów w radach

  1. W Radzie Dziekańskiej przedstawicielami studentów sa: Adrian Boruszewski (Fizyka Techniczna), Paulina Gąsiewicz (Informatyka Stosowana), Rafał Balcerowski (Informatyka Stosowana),
  2. W Radzie Dyscypliny Nauki Fizyczne przedstawicielem studentów jest Adrian Boruszewski (Fizyka Techniczna),
  3. W Radzie Dyscypliny Astronomii reprezentantem studentów jest: obecnie brak