Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

STYPENDIUM SOCJALNE

STYPENDIUM SOCJALNE

Szczegółowe informacje na temat pomocy materialnej na UMK

www.stypendia.umk.pl

https://www.stypendia.umk.pl/stypendium-socjalne/

https://www.stypendia.umk.pl/dokumenty/

https://www.stypendia.umk.pl/jak-wypelnic-wniosek/

UWAGA !

Stypendium socjalne jest przyznawane odrębnymi decyzjami na semestr zimowy (na okres do 5 m-cy, nie dłużej niż do lutego) i na semestr letni (na okres do 4 m-cy, nie dłużej niż do czerwca)

Generator wniosków o stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023 zostanie uruchomiony od dnia 6 lutego 2023 r. do dnia 3 marca 2023 r.

UWAGA!

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium socjalnego należy składać na dyżurach komisji stypendialnej oraz w dziekanacie w pok. 358.

Stypendium socjalne na semestr letni 2022/2023– informacje

Dokumenty:

Wnioski można będzie składać w dziekanacie pok. 358 codziennie od godz. 8.00 do 14.00

kontakt

  1. Stypendium socjalne w semestrze letnim wynosić będzie w zależności od dochodu:
Poziom dochodu (zł) wysokość stypendium (zł)
0-1051,70 zł 1150

Stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości w semestrze letnim przyznaje się na okres do 4 miesięcy

2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkiwania w domu studenckim lub innym obiekcie wynosić będzie w zależności od dochodu:

Poziom dochodu (zł) wysokość stypendium (zł)
0-1051,70 zł 1285

 

Komisja zajmuje się przyznawaniem:

  • stypendium socjalnego

Skład Komisji Stypendialnej na WFAiIS:

przewodniczący – mgr Joanna Szoppe-Kupijaj

członek – Dawid Jankowski

członek – Klaudia Kowalczyk

członek – Marta Cholewa

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Generator wniosków o stypendium dla osób niepełnosprawnych zostanie uruchomiony od dnia 17 października 2022 r. od godz. 10:00 do dnia 30 czerwca 2023 r. do godz. 23:00

https://www.stypendia.umk.pl/stypendium-specjalne-dla-osob-niepelnosprawnych/

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosić będzie w zależności od stopnia niepełnosprawności:

Stopień niepełnosprawności wysokość stypendium (zł)
Znaczny 1050 zł
Umiarkowany 850 zł
Lekki 650 zł

 

ZAPOMOGA

Wnioski o przyznanie zapomogi można składać w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich (Rektorat UMK), IV piętro, pokój 408 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Wnioski można składać przez cały rok akademicki.

https://www.stypendia.umk.pl/zapomoga/

STYPENDIUM REKTORA

Wydrukowane wnioski o przyznanie stypendium rektora należy składać w Auli UMK (ul. Gagarina 11, Toruń) w dniach od 24 do 27 października br. w godzinach:

poniedziałek – 24 października – od godziny 9:00 do 17:00.

Wtorek – 25 października – od godziny 9:00 do 16:00.

Środa – 26 października – od godziny 9:00 do 16:00.

Czwartek – 27 października – od godziny 9:00 do 16:00.

Studenci wyjeżdżający na studia w ramach programu ERASMUS+, przebywający za granicą, ubiegając się o przyznanie stypendium rektora powinni w terminie składania wniosków przesłać skan wydrukowanego i podpisanego wniosku o przyznanie stypendium rektora (wraz ze skanami załączników) na adres komisja.stypendialna@umk.pl. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest przesłanie oryginału pocztą (adres Komisja Stypendialna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, pokój 408), z datą stempla pocztowego w terminie składania wniosków – do dnia 27 października 2022 r.

https://www.stypendia.umk.pl/stypendia-rektora/