Kontakt Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Stypendia fundowane

Rok 2022/23

Rok 2021/22

Rok 2020/21

Rok 2019/20

Rok 2018/19

Rok 2017/18

Rok 2016/17

  • uzyskanie stypendiów Santander Universidades na rok akademicki 2016/2017 przez Mateusza Narożnika (FT) i Szymona Żywicę (A): http://fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19146
  • nagroda Undergraduate Research Award przyznana w 2016 r. przez Institute for Quantum Computing, University of Waterloo (Kanada) Karolinie Sędziak (F)
  • nagroda im. prof. Stefana Pieńkowskiego za znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie eksperymentalnej fizyki, astronomii, chemii i biologii, które przyczyniły się do rozwoju krajowego środowiska naukowego w 2015 r. dla Piotra Wcisło (dokt.): http://fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/18526