Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Nagrodzone prezentacje konferencyjne

2022

 • Nagroda za najlepszy referat dla Dawida Jankowskiego oraz  wyróżnienie w kategorii referat dla Tymoteusza Braciszewskiego, a także nagroda za najlepszy plakat dla Weroniki Łobody podczas Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół  Naukowych (KSAKN) w Poznaniu (3-5.06.2022) info na FB
 • III miejsce dla Tymoteusza Braciszewskiego w kategorii referat oraz II miejsce dla Weroniki Puchalskiej i Weroniki Łobody w kategorii plakat podczas Studenckiej Międzyuczelnianej Ogólnopolskiej Konferencji (SMOK), (12-15.05.2022)

2021

 • Weronika Puchalska oraz Weronika Łoboda uzyskały tytuł najlepszego plakatu na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN 2021) w Toruniu. Dawid Jankowski wygłosił najlepszy referat. (26-28.11.2021)

2019

 • I miejsce dla Artura Twarowskiego (FT) w kategorii plakat podczas XVIII ogólnopolskiej sesji Kół Naukowych Fizyków organizowanej przez Koło Naukowe Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, (21-24.11.2019) http://osknf.edu.pl/
 • Nagroda publiczności dla Artura Twarowskiego (FT) w kategorii plakat podczas XVIII ogólnopolskiej sesji Kół Naukowych Fizyków organizowanej przez Koło Naukowe Fizyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, (21-24.11.2019) http://osknf.edu.pl
 • I miejsce w konkursie dla Huberta Jóźwiaka (F) na najlepszy referat wygłoszony w sekcji nauk fizycznych i technicznych “Spektroskopia molekuły wodoru – obliczenia ab initio i rozbieżność z danymi eksperymentalnymi” podczas konferencji “XIII Kopernikańskie Seminarium Doktoranckie”. Bachotek (16-18.06.2019) http://ksd.umk.pl/
 • Nagrody na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (KSAKN) 2019  dla: Beaty Zjawin (A) za najlepszy referat, Dominiki Itrich (A) za najlepszy plakat, Jakuba Lipińskiego (A) za najlepszy debiut, Szymona Żywicy (A) nagroda publiczności za referat. Dawid Jankowski (A) zajął II miejsce w konkursie na najlepszą astrofotografię, Krzysztof Lisiecki (A) I miejsce w konkursie na najlepszą solarygrafię oraz uzyskał wyróżnienie w konkursie na najlepszą astrofotografię. Poznań (17-19.05.2019) https://www.facebook.com/AKN.Poznan
 • II nagroda Koła Naukowego Optyki i Fotoniki oraz Zakładu Optyki Instytutu Fizyki Doświadczanej Uniwersytetu Warszawskiego dla Huberta Jóźwiaka (F) za prezentację na Sympozjum Młodych Naukowców, Warszawa (6-7.04.2019) https://www.facebook.com/knof.fuw/
 • nagroda dla Nikodema Stolarczyka (F) za najlepszy plakat (Best Poster Award on AWMS 2019) “Accurate Line Shape Measurement of D2-He and Comparison with ab initio Calculation” na 3rd Asian Workshop on Molecular Spectroscopy w Hefei, Anhui, Chiny (7-9.03.2019) http://atta.ustc.edu.cn/AWMS2019/

2018

 • wyróżnienie referatu Jarosława Stephana (A) na XVII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków w Warszawie (14-17.12.2018) http://osknf.wtc.wat.edu.pl/index.php/aktualnosci/
 • wyróżnienie Rady Programowej Sympozjum Młodych Naukowców plakatu Michała Durjasza (A) “Przegląd obiektów z Toruńskiego Katalogu Źródeł Maserowych” oraz wyróżnienie Koła Optyki i Fotoniki za najlepszy plakat z dziedziny optyki plakatu Beaty Zjawin (A) “Poszukiwanie ciemnej materii przy pomocy optycznych zegarów atomowych: metody analizy danych”,  Warszawa (17-18 września 2018 r.)  https://www.facebook.com/SMNFUW/
 • I miejsce w konkursie na najlepszy referat oraz I miejsce dla Huberta Jóźwiaka (F) w konkursie na najlepszy plakat na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych w Krakowie (19-22 kwietnia 2018 r.)  http://ksakn.oa.uj.edu.pl/
 • nagroda za najlepszą prezentację na 11th International Conference «Electronic Processes in Organic and Inorganic Materials» (Ivano-Frankivsk, Ukraina, 21-25 maja 2018 r.) dla inż. Dariusza Chomickiego (FT)   https://www.fizyka.umk.pl/wiadomosci/?id=1647

2017

 • nagroda za najciekawszą prezentację na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (Warszawa, 16-19 listopada 2017 r.) dla Krzysztofa Lisieckiego (A): http://www.astrouw.edu.pl/knastr/ksakn-2017/
 • I nagroda za najlepszą prezentację na 16. Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków (Wrocław, 17-19 listopada 2017 r.) dla Piotra Gładysza (F): http://migacz.edu.pl/osknf/
 • nagroda za najlepszy plakat na XXXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (Zielona Góra, 11-14 września 2017 r.) dla Carole Roskowiński (dokt.)
 • II nagroda za najlepszą prezentację na konferencji International OSA Network of Students (Balvanyos, Rumunia, 25-28 lipca 2017 r.) dla Miriam Kosik (F)
 • nagroda główna za plakat dla Mikołaja Zaborowskiego (dokt.), wyróżnienie za referat dla Ewy Mączyńskiej (dokt.) oraz wyróżnienia za plakaty dla Katarzyny Pleskacz (dokt.) i Michała Słowińskiego (dokt.) na V Polskiej Konferencji Optycznej (Gniezno, 2-6 lipca 2017 r.)
 • wyróżnienie za referat na XII Rzeszowskej Konferencji Młodych Fizyków (Rzeszów, 1-2 czerwca 2017 r.) dla Beaty Zjawin (A): http://www.if.univ.rzeszow.pl/XIIRKMF
 • nagroda za najlepszą prezentację dla Mateusza Narożnika (FT) oraz za najlepszy plakat dla Moniki Stangret (A) na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (Toruń, 31 marca – 2 kwietnia 2017 r.): http://www.knsa.umk.pl/ksakn-2017

2016

 • II miejsce na najlepszy referat doktorancki na XV Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków (Poznań, 18-21 listopada 2016 r.) dla Marty Misiaszek (dokt.): http://osknf.amu.edu.pl/#konkursy
 • wyróżnienie w konkursie na najlepszy referat na Konferencji Studenckich Astronomicznych Kół Naukowych (Poznań, 4-6 listopada 2016 r.) dla Justyny Borkowskiej (A): https://studenci.amu.edu.pl/content-s/311960-konferencja-studenckich-astronomicznych-kol-naukowych-ksakn
 • nagroda za referat na Ogólnopolskim Seminarium Studentów Astronomii (Kraków, 22-25 września 2016 r.) dla Marty Dziełak (A)
 • I nagroda w konkursie na najlepszą prezentację dla Wiktora Łachmańskiego (FT) oraz II nagroda w konkursie na najlepszy poster i nagroda publiczności dla Mateusza Grali (FT) na XV Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Fizyków (Zabrze, 4-6 czerwca 2016 r.): http://fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/18782
 • nagroda za plakat na PhoBia Annual Nanophotonics International Conference (Wrocław, 18-20 kwietnia 2016 r.) dla Karoliny Smolarek (dokt.)

2015