Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 2405
Nr pokoju: 471
Email: mzielin@fizyka.umk.pl
Konsultacje: wtorek 10:00-12:00
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Mechaniki Kwantowej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: kierownik Katedry Mechaniki Kwantowej
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~mzielin
ResearcherID:
C-2587-2013
Google Scholar: s2BJ5XEAAAAJ
ORCID: 0000-0002-7239-2504
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza: