Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Pracownik info

Telefon: +48 56 611 3274
Nr pokoju: 485
Email: ms@umk.pl
Konsultacje: czwartek 11:00 - 12:30
Jednostka: Instytut Fizyki
Katedra: Katedra Mechaniki Kwantowej
Stanowisko: profesor uniwersytetu (grupa badawczo-dydaktyczna)
Funkcja: -
Strona WWW: http://www.fizyka.umk.pl/~monika
ResearcherID:
G-8980-2014
Google Scholar: am9-U5MAAAAJ
ORCID: 0000-0001-9136-5125
Publikacje
Badania (kierownictwo)
Konferencje i referaty
Tematyka badawcza:
  • Efekty relatywistyczne i kwantowo-elektrodynamiczne w wysokiej precyzji obliczeniach energii rowibracyjnych małych molekuł wodoru i izotopów wodoru.
  • Prowadzący badania: dr hab. Stanke Monika
    Opis: Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i zastosowanie metod wykorzystujących skorelowane funkcje Gaussa do bardzo dokładnego wyznaczenia poprawek relatywistycznych i poprawek wynikających z elektrodynamiki kwantowej w zastosowaniu do wyznaczenia energii rowibracyjnych molekuł zbudowanych z wodoru i jego izotopów. Szczególnie interesujące w naszym odczuciu będą obliczenia wykonane dla jonu H_3^+ oraz jego izotopomerów. W porównaniu z cząsteczą H_2, bardzo dokładny teoretyczny opis jonu H_3^+, ze względu na wzrost atomowej liczby stopni swobody, jest dla teoretyków nietrywialnym wyzwaniem. Równocześnie jony H_3^+ stanowią podstawowy składnik materii międzygwiezdnej i są głównym źródłem protonów w reakcjach zachodzących w tej materii. Reakcje powstania H_3^+, H_2^+ + H_2 -> H_3^+ + H, i rozkładu H^+_3 , H_3^+ + e^- -> H_2 + H -> H + H + H -> H_2^+ + H^-, przebiegają bardzo szybko i delikatna równowaga między nimi determinuje ilość H_3^+ w materii międzygwiezdnej. W konsekwencji jony H_3^+ odgrywają istotną rolę w chemii wszechświata, będąc odpowiedzialnym za wiele ważnych reakcji chemicznych w przestrzeni międzygwiezdnej. Istotnym składnikiem termodynamicznego i kinematycznego modelowania chemicznej roli H_3^+ jest dokładna i kompletna powierzchnia energii potencjalnej, która opisuje wszystkie możliwe drogi wcześniej opisanych reakcji powstawania i rozpadu H_3^+ .
  • Rozwijanie metod obliczeniowych fizyki atomowo-molekularnej
  • Prowadzący badania: dr hab. Kobus Jacek
    Współpracownicy: dr hab. Monika Stanke