KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Rezerwacja Gabinetu Aleksandra Jabłońskiego

Rezerwację Gabinetu Aleksandra Jabłońskiego należy zgłaszać do sekretariatu Instytutu Fizyki do p. Moniki Boreckiej:
email: monikab@fizyka.umk.pl
tel.: +48 56 611 3229
Pierwszeństwo rezerwacji przypada dla sali 317
Rezerwacje Gabinetu Aleksandra Jabłońskiego są możliwe w uzasadnionych przypadkach, w razie niedostępności sali 317.