Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Licencja Azure for Education

Oprogramowanie Microsoft w ramach programu Azure for Education

Dawny program Microsoft “Imagine” zmienił się w “Azure for Education”.
W Azure nie ma pełnego pakietu Office (nie ma Worda, nie ma Powerpointa, nie ma Excela). Dostęp do oprogramowania firmy Microsoft jest możliwy dla studentów, doktorantów i pracowników Wydziału poprzez stronę:
Azure for Education

Więcej o Azure for Education

Bardziej szczegółowe informacje oraz odpowiedzi na typowe pytania znajdą państwo tutaj.


Korzystanie z programu


W celu rejestracji należy na stronie Azure for Education utworzyć konto korzystając z prywatnego adresu email (typu gmail, yahoo, itp.). Następnie po zalogowaniu do tego konta zweryfikować je (np. SMS). Po czym należy zweryfikować status uczestnika programu (ang. “Student Verification”) podając adres email z domeny fizyka.umk.pl, stud.umk.pl, doktorant.umk.pl lub umk.pl. Ten ostatni krok dotyczy zarówno studentów, doktorantów, jak i pracowników. (W celu skorzystania z szerszej oferty oprogramowania część użytkowników musi wybrać opcję “Azure for Students Starter” znajdującą się na dole strony.)

W razie obiektywnych problemów z dostępem Microsoft oferuje wsparcie (tel. 00800 1124701 lub poprzez stronę https://visualstudio.microsoft.com/pl/subscriptions/support/ zakładka Więcej/Pomoc techniczna/Konta i subskrypcje/Account,Subscription… następnie wybór Polski oraz kliknięcie “Submit Online Request”)


Podstawowe zasady korzystania z oprogramowania:

  • z oprogramowania mogą korzystać studenci, doktoranci i pracownicy dydaktyczni Wydziału
  • oprogramowanie może być wykorzystywane wyłącznie do celów niekomercyjnych (dydaktycznych i naukowych)
  • oprogramowanie może być instalowane także na komputerze osobistym (domowym) pracownika lub studenta
  • studenci mogą pobierać oprogramowanie pod warunkiem posiadania ważnej rejestracji i uczęszczania na co najmniej jeden przedmiot dający jednostki dydaktyczne
  • studenci mogą korzystać z wcześniej zainstalowanego w ramach programu Azure (lub Imagine) oprogramowania także po zakończeniu studiów – pod warunkiem, że oprogramowanie to wykorzystywane jest dla celów dydaktycznych i naukowych, nie związanych z pracą zarobkową
  • z oprogramowania nie wolno korzystać dla celów komercyjnych, a w szczególności
    • do tworzenia oprogramowania w celach komercyjnych
    • do celów związanych z administracją Wydziału

Administrator programu

dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK
e-mail: mzielin@fizyka.umk.pl