Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Profesor Stanisław Pruski (1927-2017)

Stanisław Pruski urodził się 30 kwietnia 1927 r. w Tomaszowie Mazowieckim. Po maturze zdanej w 1947 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku rozpoczął studia fizyczne, które ukończył w roku 1952. Od 1950 roku (jeszcze jako student został zatruniony na stanowisku asystenta) aż do emerytury był związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Na podstawie pracy „Funkcje X Diraca i rozwinięcia asymptotyczne funkcji specjalnych fizyki matematycznej”, którą wykonał pod kierunkiem prof. Jerzego Rayskiego, uzyskał w  r. 1960 stopień doktora nauk fizycznych. Rozprawa „Wielostanowe rozszerzenie metody Hartree-Slatera-Focka” była podstawą nadania mu stopnia doktora habilitowanego (1967). Był wicedyrektorem Instytutu Fizyki w latach 1970-71, kierownikiem kilku zakładów naukowych w latach 1969-1989. Brał aktywny udział w powstaniu czasopisma „Reports on Mathematical Physics”, którego też przez długie lata był jednym z redaktorów. Jego badania naukowe dotyczyły metod matematycznych fizyki, w szczególności problemu tzw. N-reprezentowalności. Przez długie lata prowadził wykłady z metod matematycznych fizyki zarówno dla studentów 2 roku jak i znacznie bardziej zaawansowany wykład dla studentów 4 roku fizyki teoretycznej. Był promotorem 4 doktoratów i opiekunem wielu prac magisterskich.

Zmarł 2 lipca 2017 w wieku lat 90 lat.