Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Profesor Hubert Lucjan Oczkowski (1942-2015)

Hubert Lucjan Oczkowski urodził się 9 lutego 1942 r. w Krotoszynach pod Lubawą. W latach 1959-1964 studiował fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMK. Od 1964 r. rozpoczął pracę w Instytucie Fizyki UMK, z którym związany był całe życie. Stopień doktora otrzymał w roku 1971 (był ostatnim doktorantem prof. Aleksandra Jabłońskiego), doktora habilitowanego w roku 1986. W latach 1991-1995 oraz 1999-2008 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMK. Trzykrotnie sprawował funkcję prodziekana do spraw studentów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii w latach 1990-1993 oraz na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej w latach 2002-2008.

Profesor Oczkowski był wybitnym eksperymentatorem. Dziedziną jego zainteresowań badawczych była fizyka ciała stałego, a szczególnie luminescencja półprzewodników. Należał do pionierów badań zjawiska termoluminescencji w Polsce i był twórcą toruńskiego laboratorium datowania luminescencyjnego. We współpracy z dr. Krzysztofem Lankaufem z Instytutu Geografii UMK doprowadził do powstania w roku 1989 Interdyscyplinarnego Zespołu Metod Datowania Bezwzględnego UMK. W ramach laboratorium datowania uruchomił pracownię spektrometrii gamma i zajmował się wyznaczaniem aktywności radioizotopów naturalnych.

W latach 1980-1981 był członkiem Zarządu NSZZ “Solidarność” w Instytucie Fizyki UMK, a po wprowadzeniu stanu wojennego zajmował się kolportażem prasy podziemnej. Od czasów studenckich był z zamiłowania fotografikiem. W latach 60. należał do znanej grupy fotograficznej “Zero 61”.

Profesor Oczkowski zmarł 27 września 2015 r.