Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Profesor Józef Stanisław Kwiatkowski (1936 – 2000)

Józef Stanisław Kwiatkowski urodził się 24.08.1936 roku w Wilejce k. Wilna. Ukończył studia fizyczne na UMK w roku 1960, następnie podjął pracę w Katedrze Fizyki, a od roku 1963 został członkiem Grupy Chemii Kwantowej. Zajmował się początkowo półempirycznymi obliczeniami struktury elektronowej heterocyklicznych związków organicznych i rozwojem metod chemii kwantowej. Współpracował z wieloma znanymi ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem w Paryżu, Instytutem Fizyki PAN w Warszawie, uczelniami w USA (Buffalo, Gainesville, Jackson) i Japonii. W roku 1990 został profesorem zwyczajnym. Wniósł duży wkład w badania teoretyczne widm w podczerwieni i zjawiska tautomerii podstawowych składników DNA. Był autorem 133 szeroko cytowanych (do tej pory) publikacji naukowych, w tym wielu prac przeglądowych. Jego wykłady zawsze zawierały przystępnie podany materiał i liczne ciekawostki i anegdoty. Prof. J. St. Kwiatkowski był członkiem International Academy of Quantum Molecular Sciences. W latach 1981-84 sprawował funkcje zastępcy dyrektora i dyrektora Instytutu Fizyki. W latach 1993-1996 został wybrany pierwszym dziekanem Wydziału Fizyki i Astronomii UMK. Zawsze śmiało i otwarcie głosił swoje poglądy, zatem w czasach stanu wojennego przez dłuższy czas miał zakaz wyjazdów zagranicznych. Zmarł nagle w noc Bożego Narodzenia w 2000 roku.