Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Profesor Ryszard Karol Bauer (1928 – 1997)

Profesor Ryszard Karol Bauer (5.11.1928 -19.07.1997) był jednym z uczniów Aleksandra Jabłońskiego. Z naszym Uniwersytetem był związany od 1951 roku, kiedy rozpoczął studia na kierunku fizyki, do czasu kiedy w 1983 roku przeniósł się na stałe do Berlina.

Jego działalność naukowa w Toruniu skupiona była wokół zagadnień związanych z fotoluminescencją roztworów, w szczególności określania struktury i oddziaływań w roztworach, jak również z zagadnieniami związanymi z zastosowaniami fotoluminescencji do badania problemów biofizycznych. Z zakresu tej tematyki opublikował ponad 60 prac.

Był bardzo pomysłowym i utalentowanym eksperymentatorem – wraz z Mikołajem Rozwadowskim zbudował w latach 60-tych fluorometr fazowy i polarymetr kompensacyjny, które w późniejszych latach były kopiowane w kilku ośrodkach polskich i zagranicznych. Miał w zwyczaju osobiście projektować i konstruować aparaturę badawczą. Nawet jeszcze jako profesor, w razie nagłej potrzeby, potrafił stanąć przy obrabiarce.

Był aktywnym i lubianym przez studentów dydaktykiem, wychował kilka pokoleń fizyków, w tym pięciu doktorów. Zorganizował od podstaw pracownię fizyki jądrowej i obie pracownie elektroniczne. Entuzjastycznie podchodził do pomysłów pozwalających usprawnić proces dydaktyczny. Z dużym zaangażowaniem dbał o rozwój zaplecza aparaturowego i warsztatowego Instytutu.
W latach 1973-1981 był wicedyrektorem, a potem dyrektorem Instytutu Fizyki.

Od 1984 roku do 1992 roku pracował w Technicznym Uniwersytecie w Berlinie w Zakładzie Ciała Stałego. Zajmował się tam dwuwymiarowymi studniami kwantowymi w układach półprzewodników z grupy AIIIBV. Tam też przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Wolny czas poświęcał zastosowaniom optyki do rozwiązań przemysłowych.