Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Podyplomowe Studium Nauczania Przyrody i Fizyki Współczesnej

Adresaci studiów: Studia przeznaczone są dla nauczycieli fizyki, którzy nie posiadają kierunkowego wykształcenia z przyrody oraz dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych lub technicznych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych jako drugiego przedmiotu

Charakterystyka studiów: Studia podyplomowe przeznaczone są dla wszystkich nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz absolwentów kierunków przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia), którzy chcą zdobyć przygotowanie do nauczania przedmiotu „Przyroda” w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres studiów obejmuje zagadnienia przewidziane podstawą programową MEN zgodnie z rozporządzeniem z 23 grudnia 2008 r. Słuchacze otrzymają przygotowanie w zakresie kompetencji pedagogiczno-dydaktycznych oraz przedmiotowych. Duża ilość godzin jest przewidziana na zapoznanie słuchaczy z praktycznym wykonaniem wielu eksperymentów z zakresu aktualnie obowiązującego programu nauczania. Program spełnia cel operacyjny B.2.3 Rozwój różnorodnych form kształcenia ustawicznego (Lifelong Learning Programme).

Celem studiów jest kształcenie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie. Program studiów zgodny jest z podstawą programową nauczania przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych i uwzględnia potrzeby edukacyjne uczniów oraz niezbędne umiejętności i wiedzę nauczycieli.

Projekt studiów podyplomowych opiera się na bezpośrednich kontaktach z dydaktykami biologii, geografii, chemii i fizyki. Szczególną uwagę skupiono na interdyscyplinarnym podejściu do nauczania przyrody oraz na nauczaniu problemowym współczesnych tematyk badawczych. Istotną rolę pełni także możliwość korzystania z najnowszej literatury i publikacji naukowych, a także dostęp przez Internet do źródeł informacji i programów badawczych (np. obserwacje astronomiczne).

Obszar kształcenia: obszar nauk ścisłych
Czas trwania: 3 semestry

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Grzegorz Karwasz, tel. +48 56 611 2407, e-mail: karwasz@fizyka.umk.pl