KontaktGrudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanejwww.fizyka.umk.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samobadania przeprowadzonego przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Na adres poczty elektronicznej dostepnosc@umk.pl można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Instytut Fizyki

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi i poziomymi.

Wejście główne do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą platformy schodowej oraz pochylni zlokalizowanej przy wejściu do segmentu C. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

W budynku znajdują się dwie windy: jedna w segmencie A a druga w segmencie B. Większość schodów w segmencie A i C można ominąć za pomocą windy. Schodów w segmencie B nie można ominąć za pomocą pochylni ani platformy.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

 

Studium Politechniczne WFAiIS

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Przed wejściem do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakiem pionowym.

Wejście główne do budynku realizowane jest za pomocą schodów, które można ominąć za pomocą pochylni. Główne drzwi otwierają się ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Budynek parterowy.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

 

Budynek Radioastronomii

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, przy budynku znajduje się parking bez wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia głównego budynku prowadzą schody. Drzwi otwierane ręcznie.

Jedno z dodatkowych wejść od strony warsztatów jest z poziomu gruntu i umożliwia wjazd do budynku na wózku dla niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jednostka znajduje się na jednej kondygnacji (schody znajdujące się wewnątrz budynku nie są ogólnodostępne –  osoby nieuprawnione nie mogą  korzystać ze schodów prowadzących do piwnicy).

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

 

Budynek Astronomii i Astrofizyki

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, brak miejsc parkingowych.

Wejście do budynku realizowane jest z obu stron budynku, wejście po kilku stopniach.

Drzwi otwierane ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jedna klatka schodowa bez przystosowania dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Rozkład pomieszczeń

W budynku nie ma tablicy informacyjnej.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie wspomagające

W budynku nie ma zainstalowanej pętli indukcyjnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych.

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Ewakuacja

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

 

Kopuła obserwacyjna Małej Kamery Schmidta

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, brak miejsc parkingowych.

Wejście do budynku realizowane z jednej strony, wejście po kilku stopniach.

Drzwi otwierane ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jedna klatka schodowa bez przystosowania dla osób niepełnosprawnych, brak windy.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

 

Kopuła obserwacyjna Teleskopu Parabolicznego 600mm

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, brak miejsc parkingowych.

Wejście do budynku realizowane z jednej strony, wejście po kilku stopniach.

Drzwi otwierane ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Jedna klatka schodowa bez przystosowania dla osób z niepełnosprawnością, brak windy.

Rozkład pomieszczeń

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

 

Budynek obserwacji Słońca

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Budynek znajduje się na ogrodzonym terenie, brak miejsc parkingowych.

Wejście do budynku realizowane z jednej strony, wejście po kilku stopniach.

Drzwi otwierane ręcznie.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku można wejść z psem asystującym, po okazaniu certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego.

Komunikacja wewnątrz budynku

Budynek parterowy z jednym pomieszczeniem.

Rozkład pomieszczeń

W budynku nie ma tablicy informacyjnej.

W budynku nie ma toalety.

Wyposażenie wspomagające

Ewakuacja

Brak dotykowych i głosowych systemów ewakuacyjnych.

 

Radioteleskop RT-4 (średnica czaszy 32m)

Informacje ogólne:

Dojazd/dojście do budynku

Obiekt znajduje się na ogrodzonym terenie, brak miejsc parkingowych. Z uwagi na specyfikę radioteleskop jest dostępny tylko dla osób uprawnionych.