Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wręczenie dyplomów absolwentom z roku 2019/20

W sobotę 23 listopada 2019 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. W roku akademickim 2018/19 dyplomowaliśmy na Wydziale 71 osób. Dyplomy licencjackie otrzymało 4 absolwentów (3 astronomów i 1 fizyk). 40 absolwentów uzyskało dyplomy inżynierskie (13 z automatyki i robotyki, 22 z informatyki stosowanej i 5 z fizyki technicznej). Wręczyliśmy też 9 dyplomów magisterskich (5 z astronomii i 4 z fizyki) oraz 18 magistersko-inżynierskich (13 z informatyki stosowanej i 5 z fizyki technicznej).

Najlepszym Absolwentem Wydziału w roku 2018/19 został mgr Piotr Gładysz, który ukończył studia drugiego stopnia na fizyce. Dziekan WFAiIS przyznał także wyróżnienie dla absolwenta mgr. Michałowi Duriaszowi.

Tytuł najlepszej pracy magisterskiej wykonanej na Wydziale w roku akademickim 2018/19 otrzymała praca mgr. inż. Dawida Gruszczyńskiego z informatyki stosowanej, zatytułowana “Aplikacje sterowane wzrokowo”, przygotowana pod opieką prof. Jacka Matulewskiego. Tytuł najlepszej pracy inżynierskiej zrealizowanej na Wydziale w roku 2018/19 przyznano pracy inż. Szymona Bałosa pt. „Modernizacja stanowiska dydaktycznego przeznaczonego do regulacji poziomu płynów”. Praca została wykonana na kierunku automatyka i robotyka pod opieką prof. Tomasza Tarczewskiego.
Ponadto w konkursie na najlepszą pracę dyplomową wyróżnienia otrzymali:

  • mgr Michał Duriasz (astronomia)
  • mgr Piotr Gładysz (fizyka)
  • mgr inż. Mateusz Witkowski (fizyka)
  • inż. Rafał Mazurek (automatyka i robotyka)
  • inż. Kamil Pudlewski (informatyka stosowana)

Uroczystość uświetnił wykład „Od Kopernika do Keplera. W poszukiwaniu drugiej Ziemi” wygłoszony przez dra hab. Gracjana Maciejewskiego, prof. UMK.
Na zakończenie uroczystości odbyła się tradycyjnie sesja zdjęciowa, której wyniki prezentujemy poniżej.

Galeria zdjęć