Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Wręczenie dyplomów absolwentom roku 2016/17

W sobotę 25 listopada 2017 r.  – w tym roku wyjątkowo w “OdNowie” – wręczyliśmy dyplomy absolwentom Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.  W roku akademickim 2016/17 dyplomowaliśmy na Wydziale 128 osób. Dyplomy licencjackie otrzymało 12 absolwentów (6 fizyków i 6 astronomów).  81 absolwentów uzyskało dyplomy inżynierskie (32 z automatyki i robotyki, 32 z informatyki stosowanej, 10 z fizyki technicznej i 7 z materiałów współczesnych technologii).  Dyplomów magisterskich było 5 (3 z fizyki i 2 z astronomii) a magistersko-inżynierskich – 30 (22 z fizyki  technicznej i 8 z informatyki stosowanej).

Najlepszym Absolwentem Wydziału w roku 2016/17 został mgr inż. Wiktor Łachmański, który ukończył studia drugiego stopnia na fizyce technicznej. Dziekan WFAiIS przyznał dodatkowo wyróżnienie dla absolwenta 2016/17 mgr. inż. Igorowi Kantorskiemu.

Praca magisterska mgr. inż. Igora Kantorskiego została uhonorowana tytułem najlepszej pracy magisterskiej zrealizowanej na Wydziale w roku akademickim 2016/2017. Wyróżnienie za najlepszą pracę licencjacką uzyskał lic. Piotr Gładysz (ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka). Ponadto przyznano wyróżnienia pracom magisterskim:

  • na kierunku astronomia – pracy mgr Marty Dziełak,
  • na kierunku fizyka – pracom mgr Miriam Kosik oraz mgr. Kamila Bonny,
  • na kierunku fizyka techniczna – pracy mgr. inż. Karola Kowalskiego,

oraz pracom licencjackim:

  • na kierunku astronomia – pracy lic. Michała Durjasza,
  • na kierunku fizyka – lic. Mateusza Witkowskiego.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu prof. dra hab. Sebastiana Maćkowskiego “Wpuść światło w kanał”. Uroczystość uświetnił występ Chóru Akademickiego UMK pod kierunkiem Arkadiusza Kaczyńskiego. Na zakończenie uroczystości, po sesji zdjęciowej, której wyniki prezentujemy poniżej, Dziekan, prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski zaprosił wszystkich na lampkę szampana.

Galeria zdjęć na facebook’owej  stronie Programu “Absolwent UMK”

Zdjęcia na facebook’owym “fanpage’u” Wydziału