Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Mateusz Witkowski

Nasz student, lic. Mateusz Witkowski, zdobył wyróżnienie w  w ogólnopolskim konkursie “Złoty Medal Chemii” na najlepsze prace licencjackie/inżynierskie w dziedzinie chemii i jej pogranicza organizowanym przez  Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie. Pan Mateusz zrealizował pracę licencjacką “Opis korelacji elektronowej w spinowo separowalnej metodzie MP2” pod opieką prof. dr. hab. Ireneusz Grabowskiego w Instytucie Fizyki UMK. Pan Mateusz kontynuuje studia drugiego stopnia na kierunku fizyka. Przypominamy, że Pan Witkowski otrzymał też wyróżnienie za pracę licencjacką wykonaną na Wydziale FAiIS  na kierunku fizyka w roku akademickim 2016/2017 (http://www.fizyka.umk.pl/wfaiis/?q=node/19308).
Gratulujemy studentowi i promotorowi!

http://www.zlotymedalchemii.pl/?id=laureaci
fotogaleria:http://ichf.edu.pl/ZMCh2017/index.html