Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Praca dla studentów i doktorantów

Wyniki konkursu na stypendium naukowe dla studenta - stypendysty

finansowane w ramach projektu NCN o nr rej. 2019/35/B/ST2/01118 pt. „Ultradokładna spektroskopia prostych molekuł dla badań podstawowych – kriogeniczny spektrometr bazujący na wnęce optycznej o bardzo wysokiej finezji” realizowanego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

W wyniku przeprowadzonego konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta, finansowane w ramach projektu NCN nr OPUS 18; 2019/35/B/ST2/01118 Komisja Konkursowa, powołana przez Dziekana WFAiIS, wybrała kandydaturę pana Nikite Deineha.