Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Praca dla studentów i doktorantów

Oferta pracy dla fizyka w Pracowni Obrazowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu

Pracownia Obrazowania Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera (Toruń, ul. Św. Józefa 53-59) poszukuje w trybie pilnym pracownika na stanowisko fizyka. Wymagany jest dyplom magisterski z fizyki technicznej lub fizyki, fizyki medycznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej.

Osoba zatrudniona będzie pracowała pod kierownictwem fizyka medycznego do momentu nabycia odpowiedniego doświadczenia. Przewidywane są w związku z tym szkolenia uzupełniające niezbędną do wykonywania zawodu wiedzę, m. in. w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail iwona.gorczynska@umk.pl, co pozwoli zorganizować spotkanie z Kierownik Pracowni Obrazowania. Poniżej podaję podstawowe informacje dot. zadań fizyka pracującego w szpitalu. Szczegóły będą ustalone na rozmowie kwalifikacyjnej.

1. Podstawa prawna: Prawo atomowe, obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 2021 r.
Szczegóły dotyczące zadań fizyka pracującego w szpitalu są opisane w Art. 33h, strona 42.

2. Wśród zadań, które wykonuje obecnie fizyk w Pracowni Obrazowania w Zespolonym Szpitalu Wojewódzkim w Toruniu są m.in.:
-regularne testy sprzętu diagnostycznego pod kątem prawidłowego działania, prawidłowych dawek promieniowania, prawidłowego rozkładu natężenia wiązek obrazujących (pomiary na odpowiednich fantomach),
- nadzór nad dawką i jej optymalizacja (przygotowywanie i kontrola protokołów pomiarowych),
- tworzenie i opisywanie procedur diagnostycznych,
- organizacja serwisowania urządzeń (nadzór nad firmami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za serwisowanie sprzętu),
- przygotowywanie zapotrzebowań na zakup nowego sprzętu (m.in. wyszukiwanie sprzętu o odpowiednich parametrach technicznych),
- wspomaganie techniczne osób które przeprowadzają pomiary na pacjentach (rozwiązywanie problemów sprzętowych),
- obsługa IT, m.in. nadzór nad archiwizacją danych (obecnie system PACS).
Zakres obowiązków zostanie ustalony bezpośrednio z kandydatem.

3. Rodzaj sprzętu, którego obsługa będzie w zakresie obowiązków fizyka:
rezonans magnetyczny, tomografy rentgenowskie (CT), USG, urządzenia do zdjęć rentgenowskich, do mammografii. Szpital został ostatnio zaopatrzony w wiele nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, więc jest to znakomita szansa zdobycia nowoczesnej wiedzy i doświadczenia z zakresu ich działania i obsługi.