Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Praca dla studentów i doktorantów

Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta stypendystę w projekcie OPUS NCN kierowanym przez prof. dr hab. Romana Ciuryło

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN OPUS pn. „Ultrazimne cząsteczki do wykrywania fundamentalnych oddziaływań”, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Roman Ciuryło

Komisja rekrutacyjna, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji i na podstawie złożonych dokumentów, rekomenduje podpisanie umowy stypendialnej z Panią Priyanka Barik.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.