Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Praca dla studentów i doktorantów

Rozstrzygnięcie konkursu na doktoranta-stypendystę w projekcie Preludium BIS 2 NCN kierowanym przez dr hab. Piotra Kolenderskiego, prof. UMK

 Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym NCN pn. „Metody oparte na pojedynczych fotonach do analizy układów atomowych”, którego kierownikiem jest dr hab. Piotr Kolenderski, prof. UMK.

Komisja rekrutacyjna, w wyniku przeprowadzonej rekrutacji i na podstawie złożonych dokumentów, rekomendowała Panią mgr Hinduji Bhuvanendran.

Od decyzji Komisji Stypendialnej nie przysługuje odwołanie.