Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Praca dla studentów i doktorantów

Stypendium dla dokotranta w projekcie NCN kierowanego przez prof. S. Maćkowskiego

Nazwa stanowiska: doktorant

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Instytut Fizyki, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wymagania formalne:

Wymagania kompetencyjne:

Opis zadań:

Doktorant zaangażowany w realizację projektu Optyczna detekcja i kontrola przepływu ciepła w nanoskali, finansowane w ramach projektu Beethoven Classic 3 Narodowego Centrum Nauki, będzie prowadził badania dotyczące własności optycznych i termicznych nanostruktur hybrydowych, w których skład wchodzą nanokryształy wykazujące efekt up-conversji oraz nanodruty metaliczne. Projekt realizowany jest we współpracy z grupą prof. Achima Hartshuch z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium. W celu prowadzenia eksperymentów skonstruowany zostanie mikroskop optyczny w kilkoma dodatkowymi funkcjami. Celem projektu jest zbadanie i opisanie mechanizmów przekazu energii i propagacji ciepła w otoczeniu nanodrutów metalicznych, określenie wpływu rozmaitych parametrów, zarówno spektralnych jak i morfologicznych, na możliwość kontrolowania wydajności tych procesów. Praca ma charakter doświadczalny.

Termin składania ofert: 4.06.2021

Forma: elektroniczna

Stypendium doktoranckie w wysokości 3000 PLN/miesiąc przez okres do zakończenia projektu lub uzyskania stopnia doktora.

Aplikacje złożone z listu motywacyjnego, życiorysu oraz streszczenia (do 2 stron) pracy magisterskiej lub badań prowadzonych w ramach studiów doktoranckich, proszę przesyłać na adres: mackowski@fizyka.umk.pl. W tytule wiadomości proszę napisać: rekrutacja DOKTORANT