Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Projekt InterAPS - pierwszy nabór

7 stycznia 2019 roku rozpoczął się pierwszy nabór do projektu InterAPS. Projekt dotyczy międzynarodowej wymiany studentów, doktorantów oraz kady akademickiej, organizacji seminariów oraz konferencji, a także wspólnych badań prowadzonych przez partnerów z 5 europejskich uniwersytetów. Projekt trwa od 1 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2020 r. Finansowanie projektu, który koordynowany jest przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,  pochodzi z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Celem projektu InterAPS jest wzmocnienie współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetem w Lejdzie (Holandia), Uniwersytetem w Newcastle (Wielka Brytania), Uniwersytetem w Kopenhadze (Dania) oraz Uniwersytetem w Innsbrucku (Austria). Tematyka projektu obejmuje następujące dyscypliny nauki:

Projekt obejmuje cztery rodzaje aktywności:

Seminaria oraz spotkania naukowe w ramach Działań II i IV są organizowane przez partnera wspierającego projektu, Fundację Aleksandra Jabłońskiego.

Projekt kierowany jest do studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej UMK oraz uniwersytetów partnerskich, którzy mogą wykazać się wcześniejszą aktywnością naukową oraz motywacją do aktywnej współpracy zaplanowanej w ramach projektu z partnerami zagranicznymi. Szczegółowe zasady dotyczące zakresu finansowania oraz harmonogramu projektu znajdują się na stronie: http://interaps.fizyka.umk.pl/.

Termin zgłoszeń do pierwszego naboru do Działania I w konkursie mija 1 lutego 2019 r. W przypadku pozostałych Działań zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym. Zgłoszenia w języku angielskim można wysyłać poprzez formularze znajdujące się na stronie internetowej projektu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z p. mgr Dominiką Szmalc (dominikas@fizyka.umk.pl).