Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Konkurs na stanowisko post-doc projekcie TEAM dr. hab. I. Grulkowskiego, prof. UMK

Dr hab. Ireneusz Grulkowski zaprasza do wysyłania aplikacji w ramach konkursu na stanowisko postdoka w projekcie pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020.

W ramach projektu mamy zamiar opracować i przetestować w warunkach klinicznych nowe optyczne narzędzia diagnostyczne, które umożliwią uzyskanie przestrzennej informacji na temat rozkładu własności optycznych (t.j. rozproszenia i załamania światła) w elementach strukturalnych oka ludzkiego. W trakcie realizacji projektu wykorzystane zostaną nowatorskie podejścia w obrazowaniu okulistycznym oraz najnowsze technologie detekcji sygnałów optycznych i akwizycji obrazów. Projekt o charakterze transdyscyplinarnym zakłada wykorzystanie wiedzy z fizyki, inżynierii optycznej oraz nauki o widzeniu i okulistyki klinicznej. W wyniku realizacji projektu, zademonstrowane zostaną podejścia do obrazowania oka, które pozwolą na otrzymanie całościowej informacji na temat jakości widzenia, poprzez analizę trójwymiarową rozproszenia i załamania światła w oku.

Oferujemy warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi kariery naukowej – atrakcyjną tematykę badań, inspirującą atmosferę badawczą w dynamicznym i młodym zespole badawczym (Zespół Biooptyki i Inżynierii Optycznej) oraz współpracę z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą. Zespół Biooptyki i Inżynierii Optycznej posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą z wyposażonymi laboratoriami. Możliwe jest kontynuowanie współpracy po zakończeniu projektu.

Warunki zatrudnienia:

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Dodatkowe informacje na temat konkursu i projektu oraz zgłoszenia:

Dr hab. Ireneusz Grulkowski

igrulkowski@fizyka.umk.pl

Rekrutacja obejmuje rozmowę rekrutacyjną w języku angielskim.

 

The Bio-Optics & Optical Engineering Lab invites applications for a project entitled Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics financed by the Foundation for Polish Science (Programme TEAM) from the Smart Growth Operational Programme funds (PO IR) in 2014-2020. We are seeking young researcher for the Post-doctoral Fellow position.

The project aims at the development and clinical validation of novel imaging-based tools to extract spatially resolved information on the light scattering and refraction in the ocular structures and media. The project addresses fundamental challenges regarding non-invasive measurements of the optical properties of ocular structures that form a step change in the paradigm in the diagnostics and treatment of vision-threatening conditions. The entire project implements a trans-disciplinary approach to the conducted studies, which integrate clinical ophthalmology and vision science with physical optics and optical engineering.

We offer the conditions enabling fast career development, i.e. work in dynamic research group (Bio-Optics & Optical Engineering Lab), attractive research topic, inspiring atmosphere and international collaborations that are ideal for young researchers to develop their career at best. The city of Toruń is also well known from its unique Gothic heritage, local customs and a variety of cultural events and festivals. The position does not include any teaching obligations. Come to join a team of scientists working in collaboration with ophthalmologists on the application of novel imaging modalities in the measurement and diagnosis of optical properties of the structures of the eye.

Employment conditions:

Detailed information can be found here.

Additional information: Documents should be submitted to Dr. Ireneusz Grulkowski at: igrulkowski@fizyka.umk.pl

The applicants will be contacted for interview to schedule time.