Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310
fax: +48 56 622 5397

Bieżące ogłoszenia

Konkurs na stypendium studenckie i doktoranckie w ramach projektu SONATA-BIS dr. hab. Ireneusza Grulkowskiego

Dr hab. Ireneusz Grulkowski ogłasza konkurs o stypendium naukowe dla studenta i doktoranta w ramach grantu NCN "Ultraszybka modulacja aberracji w wiązce światła dla poprawy parametrów układów obrazujących".

WARUNKI:

OPIS PROJEKTU / ZADANIA BADAWCZE

W niniejszym projekcie finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA-BIS; 2014/14/E/ST7/00637) opracowujemy nowatorskie metody umożliwiające poprawę parametrów układów obrazujących (np. mikroskopowych) przy wprowadzeniu kontrolowanych aberracji optycznych. Celem projektu jest też zbadanie możliwości kontroli parametrów charakterystycznych układów optycznych, za pomocą szybkiej modulacji frontu falowego w czasie i przestrzeni.

WYMAGANIA

MIEJSCE PRACY

Zespół Biooptyki i Inżynierii Optycznej posiada nowoczesną infrastrukturę badawczą z wyposażonymi laboratoriami. Oferujemy warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi kariery naukowej tzn. atrakcyjną tematykę badawczą, dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej, inspirującą atmosferę badawczą w dynamicznym zespole badawczym, współpracę z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą oraz stypendium. Możliwe jest kontynuowanie współpracy po zakończeniu projektu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) życiorys naukowy z opisem dotychczasowego doświadczenia, nabytych kompetencji itp.

2) list motywacyjny (opis zainteresowań naukowych).

Rekrutacja może obejmować również rozmowę kwalifikacyjną. Dokumenty należy przesłać do 30.10.2018 r. Dodatkowe informacje na temat konkursu i projektu oraz zgłoszenia:

Dr hab. Ireneusz Grulkowski: igrulkowski@fizyka.umk.pl

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=179087

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=179088