Grudziądzka 5, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3310

Bieżące ogłoszenia

XIX edycja Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie

XIX edycja Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich oraz doktorskich.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/
oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

plakat